Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Delprojekten

» Frihetens kostnad? De materiella förutsättningarna för det civila samhällets framväxt i Sverige under 1800-talet. Projektledare: Anne Berg

» Betydelsen av det civila samhällets organisationer för ungdomars skolprestationer i storstad- respektive småortsområden i Sverige. Projektledare: Alireza Behtoui

» Elitens fånge? Separationen av Kyrka och Stat i Sverige. Projektledare: Niklas Bengtsson

» Civilsamhället som botemedel mot den liberala demokratins kris och utmaningen från politisk jämlikhet. Projektledare: Eva Erman

» Globala policymäklare: Transnationella tankesmedjors roll i formandet av politiska arenor. Projektledare: Christina Garsten

» Institutionella begränsningar och kreativa lösningar: Civilsamhället i Polen i jämförande perspektiv. Projektledare: Kerstin Jacobsson

» Mellan röst och service: ideella organisationers roll i ett föränderligt välfärdssamhälle. Projektledare: Staffan Johansson

» Den kinesiska staten utmanad: Formeringen av nya medborgarnormer i ett framväxande civilsamhälle. Projektledare: Johan Lagerkvist

» En paradoxal konflikt på gränsen mellan Kambodja och Thailand: Civilsamhällets motstånd i kampen om Preah Vihear. Projektledare: Mona Lilja

» Gränslandet mellan civilsamhälle och privatliv. Projektledare: Elisabet Lindberg

» Vad bör fackföreningar göra? Projektledare: Lars Lindblom

» Slöja, regnbågsflagg och manga. Om genus, sexualitet, motstånd och gemenskap i en transnationell tid. Projektledare: Lena Martinsson

» Bortom välfärdsstaten: europeiseringen av det svenska civilsamhällets organisationer. Projektledare: Anna Meeuwisse

» Drömmar om förändring. Kvinnor och skapandet av det civila samhället i Artiska regionen, Asien, Latin Amerika och Europa. Projektledare: Diana Mulinari

» Vilka är lobbyisterna? En jämförande populationsstudie av organiserade intressen i det civila samhället i Sverige. Projektledare: Daniel Naurin

» Barns och ungdomars sociala välbefinnande: Institutioner, kulturer och samhälle. Projektledare. Helena Olofsdotter Stensöta

» De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige. Projektledare: Apostolis Papakostas

» Moments of danger, moments of opportunity: the role of individuals as change agents in organisations. A qualitative and quantitative study of trade union officials in national and international unions. Projektledare: Nora Räthzel

» Det semi-civila samhället i Vietnam: en möjlig väg till demokratisering? Projektledare: Steven Saxonberg

» Digitala media och civilsamhälleliga nätverk: Nationella och transnationella offentligheter. Projektledare: Alexandra Segerberg

» Svenskarnas medborgerliga engagemang – en studie av förändring och kontinuitet. Projektledare: Lars Svedberg

» Civilsamhället och den deliberativa demokratin: frivilligföreningars roll i offentliga samtal om förortsupplopp och dess orsaker. Projektledare: Suruchi Thapar-Björkert

» Motståndets globalisering: Påverkan på demokrati förespråkare i civil samhället i syd. Projektledare: Stellan Vinthagen

» Civila samhället och den upplysta välfärdsstaten. Projektledare: PerOla Öberg