Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

En paradoxal konflikt på gränsen mellan Kambodja och Thailand: Civilsamhällets motstånd i kampen om Preah Vihear

Mona Lilja, Fil dr, institutionen för globala studier, Göteborgs universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Scroll down for a project description in English

I februari 2011 urartade en våldsam thailändsk mobb som protesterade mot UNESCO:s utnämnande av Preah Vihear som ett Kambodjanskt världsarv. Genom sitt agerande startade de ånyo den konflikt som historiskt skapat spänningar på gränsen mellan Kambodja och Thailand. Detta projekt fokuserar på mobiliserande krafter inom civilsamhället som på olika sätt bidrar till konfliktdynamiken kring templet Preah Vihear, lokaliserat på gränsen mellan Thailand och Kambodja. Vi vill speciellt undersöka hur civilsamhällets olika ageranden påverkas av den rådande globaliseringen. Bland annat är många av de aktörer som är inblandade i konflikten inte nationella utan verkar på en global arena, t.ex.: (i) Den internationella domstolen i Haag, som 1962 konstaterade att templetPreah Vihear tillhör Kambodja; (ii) UNESCO, som har definierat templet som ett kambodjanskt världskulturarv; (iii) Google maps, som har satt templet på thailändsk mark; och (iv) Camnew list, och andra internet-sidor som politiserar olika ståndpunkter. Idag har alltså den rådande globaliseringen lyft konflikten kring Preah Vihear till en global angelägenhet, med olika internationella aktörer som verkar från olika platser och med olika mål. Hur påverkar detta civilsamhällets agerande i förhållande till konflikten? Vi undersöker även hur den teknologiska, politiska och sociala globaliseringen påverkar civilsamhällets agerande i tempelkonflikten.

Vi menar att detta projekt är viktigt för att förstå olika konfliktdynamiker och därmed också hur man kan agera ”fredsbevarande”. Projektet utgår bland annat ifrån antagandet att olika fredsverkande insatser idag ibland verkar konfliktbejakande, såsom UNESCO:s utnämnande av Preah Vihear som ett kambodjanskt världsarv. Vi utgår även från den forskning som konstaterar att civilsamhället ofta är heterogent och agerar från olika syften och alltstå inte alltid verkar demokratiserande och/eller fredsbevarande.

För att förstå civilsamhällets agerande under den rådande globaliseringen ämnar vi intervjua olika civilsamhälle organisationer både på den kambodjanska och thailändska sidan.

Project description

This project deals with civil society mobilisation and resistance around a world heritage, the Preah Vihear temple. It analyses, theoretically and empirically, how this type of conflict is unintentionally fuelled by international actors, unaware that the good intention are used by civil society players in a violent resistance way. The specific aim is to understand what new articulations of civil society-based resistance are fostered in regards to the globalised world heritage conflict over the temple. This is pursued against the contextual understanding that the conflict is performed by various actors at different levels with different powers and articulations. Interviews with relevant stakeholders will be carried out and policy documents and other material will be collected and analysed in order to identify how civil society s resistance is constructed in regards to the temple.

Dokument/Documents

» List of publications – RESIST research group (link)