Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Nyheter

Nya delprojekt inom ramen för forskningsprogrammet 2018-2020

I januari 2018 startade 7 nya projekt i programmet. Totalt beviljade Vetenskapsrådet 27 millioner kronor för perioden 2018-2020. Mer information om projekten finns att läsa under ”Delprojekten”.

Workshop om civilsamhället 5 maj 2017

Inom ramen för uppdraget som samordnare av VR:s ramprogram om det civila samhället bjöd professor Apostolis Papakostas in till en workshop om civilsamhället på Södertörns högskola den 5 maj för att samla forskarna kring forskningen på området och för att hitta nya samarbetsmöjligheter.

Internationell publicering 2015 / International publication

Journal of Civil Society har under 2015 gett ut två special sections med temat A New Ecology of Civil Society.  Special section I publicerades i Journal of Civil Society, Volume 11, Issue 2, Routledge, June 2015 och Special Section II i Journal of Civil Society, Volume 11, Issue 4, Routledge, December 2015.Tidskriftsnumren innehåller vart och ett en introduktion av Elisabeth Lilja och artiklar från forskare inom Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället/Special section: A new Ecology of Civil Society. Contributions from reserchers within this program.

Länkar till tidskriftsnumren / links to the issues:

http://www.tandfonline.com/toc/rcis20/11/2#.VeWD9T8VgqM

http://www.tandfonline.com/toc/rcis20/11/4

Länkar till programkoordinator Elisabeth Liljas introduktioner / Links to introductions by Elisabeth Lilja:

http://www.tandfonline.com/eprint/UMifZYB9zqwgKzNUJRjt/full

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17448689.2015.1112510

 

Preliminära resultat september 2013 / Preliminary results 

» Länk till redovisning av preliminära resultat presenterade på arbetsseminarium 6 september 2013

» Link to report of preliminary results presented at a work seminar September 6th 2013