Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Den kinesiska staten utmanad: Formeringen av nya medborgarnormer i ett framväxande civilsamhälle

Johan Lagerkvist, Fil Dr, Utrikespolitiska institutet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Syftet med detta forskningsprogram är att undersöka utmaningar inom Kina – med betydande förgreningar och kopplingar till ett globalt civilsamhälle och globalt näringsliv – som riktas mot den kinesiska statsmakten från två håll. Dels från ett framväxande civilsamhälle som får kraft genom ny social aktivism och användning av kommunikationsteknologi. Dels från aktörer inom enpartistaten som resultat av exponering för nya informationskanaler. Programmet vägleds av den övergripande forskningsfrågan: hur förändras maktbalansen mellan civilsamhället och partistatens institutioner under trycket från användning av ny kommunikationsteknologi och ökande social aktivism? Programmet ska insamla empiriskt material på fyra områden av avgörande betydelse för att förstå det kinesiska civilsamhällets framväxt och utveckling:

(1) Den sociala arena som ny kommunikationsteknologi möjliggör

(2) Enpartistatens institutioner och statsbyråkratin som genomgår en generationsväxling

(3) Kinesiska affärsgemenskaper

(4) Den expanderande arena av relationer mellan transnationella kinesiska nätverk, den globala människorättsrörelsen och gemenskaper i Kina

Publicerat

Lagerkvist, Johan (2012) ”The Wukan Uprising and Chinese State-Society Relations: Toward ’Shadow Civil Society’?”, International Journal of China Studies Vol. 3, No 3.

Lagerkvist, Johan (2012) ”Principal-Agent Dilemma in China’s Social Media Sector? The Party-State and Industry Real-Name Registration Waltz”, Journal of International Communication, No 6. http://ijoc.org/ojs/index.php/ijoc/article/view/1643/814

Lagerkvist, Johan and Sundqvist, Gustav (2013) ”Loyal Dissent in the Chinese Blogosphere: Sina Weibo Discourse on the Chinese Communist Party”, Studies in Media and Communication, Vol. 1, No. 1, June 2013, pp.140-149.
» Länk: http://redfame.com/journal/index.php/smc/article/view/121

Lagerkvist, Johan (2014). “The Legacy of the 1989 Beijing Massacre: Establishing Neo-authoritarian Rule, Silencing Civil Society,” International Journal of China Studies, Vol. 5(, N0.2, pp 349-369.