Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Gränslandet mellan civilsamhälle och privatliv

Elisabeth Lindberg, Fil dr, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning

Projektet har som syfte att ge ett bidrag till teoriutvecklingen när det gäller civilsamhällets gräns mot och relation till privatlivet. Mer specifikt handlar projektet bl. a. om att:

(a) identifiera skillnader och likheter mellan teoridiskussioner som förs inom civilsamhällesforskningen och motsvarande diskussioner inom de forskningsfält som studerar privatlivets olika sociala sammanhang;

(b) använda teoretiska teman från i första hand familje- och vänskapsforskningen för att problematisera dimensioner av människors relationer med varandra inom civilsamhället som hittills inte väckt civilsamhällesforskningens intresse;

(c) utveckla ett antal forskningsteman som bl. a. tydliggör hur teoretiseringen av gränslandet mellan civilsamhället och privatlivet kan ge värdefulla bidrag till vår förståelse av civilsamhällets betydelse för såväl individ som samhälle.