Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

De sociala mekanismerna bakom det medlemslösa civilsamhällets organisationer i Polen, Ryssland och Sverige

The Social Mechanisms of Creating Memberless Civil Society Organizations in Poland, Russia and Sweden

Apostolis Papakostas, Professor, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola, projektledare

 

Projektbeskrivning

Scroll down for project description in English

I detta forskningsprojekt är syftet att studera de bakomliggande mekanismerna, formerna för och konsekvenserna av uppkomsten av relativt medlemslösa organisationer i civilsamhället i Ryssland, Polen och Sverige. Nya former av resurstilldelning för att stimulera civilsamhällig organisering har visat sig spela en viktig roll för hur det professionaliserade civilsamhället kommit att intensifieras och spridas världen över. I projektets uppmärksammas tre skilda former av förändrade resurstilldelning: I Sverige urbanpolitikens inriktning på att mobilisera invånarna i marginaliserade bostadsområden, i Ryssland de internationella biståndsorganisationer och den statliga påverkan av organiseringen av civilsamhället och i Polen de europeiska strukturfondernas roll för organiseringen i städerna.
Projektet har ambitionen att bidra med en teoretisk vidareutveckling av ett än så länge underteoretiserat forskningsfält. Vidare bistår projektet med kunskap om och på vilket sätt förändrade omständigheter påverkar den civilsamhälliga organiseringen, och i slutändan om ambitioner att stärka civilsamhället i slutändan får en motsatt effekt där medlemskapet tenderar att urholkas.

Project description
The project aims to study the institutional settings, the organizational forms and the role in society played by social movements in contemporary Poland, Russia and Sweden. Through the analysis of interactions between organizations and government agencies, international financial institutions and members, we are looking at how the process of mobilizing resources transforms the institution of membership in general and towards memberless organizations in particular, and thus the functioning of the organizations.
We are bringing attention to experiences in the countries with different policy frameworks but nevertheless similar tendencies in the development of civil society. In the recent decades Sweden run several state programs on providing financial support for social organizations in marginalized urban neighborhoods. In Poland, the accession into EU opened new financing opportunities from the Structural Funds. In Russia, both international aid organizations and national government have in different ways contributed to the development of organizational capacities of the civil society.