Civila samhället

Vetenskapsrådets ramprogram för forskning om det civila samhället

Elitens fånge? Separationen av Kyrka och Stat i Sverige

Niklas Bengtsson, Uppsala universitet, projektledare.

 

Projektbeskrivning
Scroll down for project description in English
text kommer

Project description
To be included