Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap