Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Styrgrupp

 

Akademisk styrgrupp

Apostolis Papakostas, forskningsledare och professor i sociologi, Södertörns högskola

Mats Bergman, ordförande i Advisory Board, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Malin Gawell, Fil. dr och docent i företagsekonomi, Södertörns högskola

Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola

Jonas Lindström, Fil. dr i sociologi och lektor i socialt arbete

 

Projektets styrgrupp

Mats Bergman, ordförande, professor i nationalekonomi, Södertörns högskola

Apostolis Papakostas, forskningsledare och professor i sociologi, Södertörns högskola

Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola

Malin Gawell, Fil. dr och docent i företagsekonomi, Södertörns högskola

Jonas Lindström, Fil dr i sociologi och lektor i socialt arbete

Fredrik Bergström, WSP Sverige AB

Michael Cronholm, HUI Research AB

Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm

Anders Daniels, Huge Bostäder AB