Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Tur och retur till framtiden: Förorten i centrum – Skärholmen 50 år!

Följ med på en resa som tar oss tur och retur till framtiden. Den tar oss från ”slumkvarteren” i innerstaden till framtidstron och moderniteten i den nya ytterstaden. Resan går via förortsförakt och ”No-Go-Zoner” tillbaka till ”ortens” revival och framtidsanda.

Forskare, samhällsutvecklare och medborgare möts i ett panelsamtal som tar sitt avstamp i invigningen av Skärholmens centrum 1968 med den därefter snabbt efterföljande debatten om betongförorter och förortsstigma. Redan två dagar efter invigningen skrevs bl.a. artikeln ”Riv Skärholmen” på DN:s ledarplats.

Med Skärholmen som utgångspunkt diskuteras stadsutvecklingsarbete och samhällsbygge då som nu med lärdomar för framtiden. Hur såg visionerna ut för 50 år sedan? Vilka var människorna som då flyttade till Skärholmen, och vad för slags samhälle vill vi nu bygga och utveckla? Hur ser stadsförnyelseprocesserna ut idag, och vad betyder social hållbar stadsutveckling i realiteten?

Paneldeltagare:

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen

Mats Franzén, professor em. Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet

Stephan Guiance, Skärholms-/Sätrabo då som nu

Assefa Hailu, projektledare Mitt 127

Moderator: Jonas Lindström, fil dr. Reinvent vid Södertörns högskola

När: onsdag 28 november 2018, kl. 16-18

Var: Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen (Bodholmsgången 11, Skärholmen C)

Fri entré. Varmt välkomna!

Arrangör: Forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola i samarbete med Stockholms stad

Konferens 6 oktober: ATT ÅTERSKAPA FÖRORTEN

Forskningscentret REINVENT och projektet med samma namn vid Södertörns högskola inbjuder till konferens kring temat ”att återskapa förorten”.

Forskare, experter från medverkande partners samt särskilt inbjudna talare diskuterar projektets pågående arbeten samt drar lärdomar från inbjudna externa forskare sysselsatta med liknande frågor. Som underlag för diskussionerna presenteras bidrag i form av textutkast och/eller presentation kring projektets centrala begrepp och deras betydelse för stadsutveckling, samt forskning och undervisning.

När: den 6 oktober
Var: Södertörns högskola, MB 505
Anmälan görs till reinvent@sh.se senast 29 september

 

Varmt välkommen!