Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Delprojekt 2: Förortens entreprenörskap

Entreprenörskap finns överallt även om det tar sig lite olika uttryck. Det kan röra sig om handel, tjänster, teknikintensiva tillväxtföretag eller ett företagande som främst handlar att bemöta egna och andras behov av till exempel försörjning. Entreprenörskapet har egna drivkrafter samtidigt som det i allra högsta grad påverkas av kontexten – som i det här projektet är Stockholms södra förorter.

Vi ställer oss frågor som: Hur ser entreprenörskapet ut i dessa förorter? Vilken roll har entreprenörskapet i dagens stadsplanering? På vilket sätt påverkas entreprenörskapet av just denna kontext?

Utifrån dessa grundläggande frågor gör vi några djupdykningar för att särskilt belysa:

• Interventioner som syftar till att skapa kunskapsintensiva entreprenöriella kluster, till exempel satsningarna kring Flemingsberg

• Entreprenörskapets betydelse för olika grupper i förorterna så som till exempel människor med utländsk härkomst och inom olika områden där entreprenörskapet kommit att spela en större roll än tidigare till exempel genom konkurrensutsättningen av offentliga välfärdstjänster.

En belysning av dessa frågeställningar bildar i sin tur underlag för en fortsatt analys som syftar till en vidareutveckling av vår förståelse av entreprenörskapets roll för samhällsutvecklingen i stort och mer specifikt förorter av den karaktär som vi ser i södra Stockholm samt på vilket sätt entreprenörskapet kan hanteras i stadsplaneringen för att bemöta ekonomiska såväl som sociala aspekter av samhällsutvecklingen.

Inom detta delprojekt kommer både statistisk data, policy dokument samt intervjuer med företagare och aktörer som på olika sätt arbetar med entreprenörskap och stadsplanering ligga till grund för projektets analyser och resultat.

 

Medverkande forskare:
Malin Gawell, Fil. dr och docent i företagsekonomi, Södertörns högskola
Ali Hajighasemi, Fil. dr och docent i sociologi och socialt arbete, Södertörns högskola
Besrat Tesfaye, Fil. dr och docent i företagsekonomi, Södertörns högskola
Erik Borg, professor i företagsekonomi, Södertörns högskola
Oana Mihaescu, Fil. dr i ekonomisk utveckling och planering, Södertörns högskola och HUI Research

 

Övriga medverkanden:
WSP Sverige AB
HUGE Bostäder AB
Fastighetsägarna Stockholm
HUI Research AB