Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Stockholm växer så att det knakar och ska bli Europas mest attraktiva region för investerare, invånare och besökare. Staden vill vara hållbar, ur både socialt, ekonomiskt och ekologiskt perspektiv. Samtidigt finns stora sociala, ekonomiska och politiska spänningar.

För att skapa ett bra Stockholm för alla startade Södertörns högskola hösten 2016 det omfattande forskningsprojektet ”Att återskapa förorten i fragmenterade landskap”. Projektet kommer att pågå i tre år och genomförs tillsammans med näringslivet.

Målet med projektet är att skapa goda förutsättningar för att planera bostadsområden som är bra för människorna och samtidigt skapar förutsättningar för socialt och ekonomiskt hållbar tillväxt och företagande.

I städer finns flera olika typer av rumsliga asymmetrier och barriärer; både ekonomiska,
kulturella och fysiska som delar upp samhället och fragmenterar det. Reinvent som
projekt och som forskningscenter ämnar bli ett kunskapscentrum i Södertörn som
samverkar med det omgivande samhället för att hitta kreativa lösningar som överskrider
barriärerna och hanterar rumsliga och sociala asymmetrier i den urbana periferin i
Stockholms södra region. Med utgångspunkt i förorten analyseras hur offentliga och
privata interventioner som kombinerar olika typer av kapital kan överbrygga de
ekonomiska, sociala och rumsliga barriärerna.

Konkret handlar det om faktorer som infrastruktur, exempelvis tillgång till pendeltåg och apotek, hur man bygger för att underlätta kontakt mellan grannar och mellan olika grupper av människor och hur man skapar goda villkor för näringslivet.

– Vi ska studera hur dessa olika former av kapital samverkar, hur man kan omvandla spänningar till kreativa lösningar. Man brukar ringa till professorer i sociologi när det finns kriser i samhället, som när motsättningarna tilltar, utslagningen blir uppenbar eller när man tror att brottsligheten ökar. Men då är det redan försent. Jag och de övriga medverkande vill gärna vara med innan allt detta händer och hitta proaktiva lösningar, säger Apostolis Papakostas som är forskningsledare för projektet.

Projektet bygger på nära samarbete mellan akademi och praktik. Ett av företagen som deltar är det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP. Fredrik Bergström, ekonomie doktor och affärsområdeschef på WSP, kommenterar:

– Storstäderna förväntas växa kraftigt under de kommande decennierna. En central del av städerna utgörs av förorter. Här bor och här kommer en majoritet av stadens befolkning att bo och här finns många företag. I förorterna finns stora utvecklingsmöjligheter, men också stora utmaningar. Forskning som kan bidra till att förorterna blir attraktiva och konkurrenskraftiga är av stor betydelse för stadens invånare, dess näringsliv och för storstadens utveckling i sin helhet.

Företag som är med i projektet:

Mer information om projektet och högskolans roll

Södertörns högskola har från början av sin existens, 1996, haft ambitionen att vara ett kunskapsnav för regionen. Med den här satsningen vill högskolan bli en facilitator för samverkan med det omgivande samhället och producera viktig kunskap för regionen tillsammans med de samverkande aktörerna.

Det här en av de största forskningssatsningarna i högskolans historia. Ett femtontal forskare i företagsekonomi, sociologi, nationalekonomi och socialt arbete medverkar i projektet samt cirka 25 experter från de medverkande aktörerna.