Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Samarbetspartners

 

WSP Sverige AB

”WSP hjälper offentliga och privata uppdragsgivare med analyser, kvalitetsstyrning och konkreta insatser så att verksamheter och samhälle kan utvecklas på bästa sätt. De fokuserar på hur ändrade förutsättningar påverkar individer, företag och samhälle och utformar strategier och lösningar för en god samhällsutveckling.”

Till WSPs hemsida

Kontakt:

Fredrik Bergström, WSP Analys & Strategi
Ek. Dr., Affärsområdeschef
E-post: fredrik.bergstrom@WSPGroup.se

 

HUI Research AB

”HUI Research hjälper kunder inom detaljhandeln och besöksnäringen samt kommuner, branschorganisationer och myndigheter att göra bättre affärer genom att öka förståelsen för vilka drivkrafter som påverkar konsumtionen och samhällsekonomin.  Med hjälp av kvalificerade beslutsunderlag i form av fakta, analys och rådgivning hjälper HUI till med framgångsrik utveckling.”

Till HUIs hemsida

Kontakt:

Michael Cronholm, HUI Research AB
Konsultchef
E-post: michael.cronholm@hui.se

 

HUGE Bostäder AB

”Huge Bostäder AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. Ägare är Huddinge kommun. Fastighetsbeståndet består av lika stora delar bostäder och lokaler. Bland Huges lokaler finns förskolor, skolor, äldreboenden, frilufts- och idrottsanläggningar, kontor samt köpcentrum.”

Till HUGEs hemsida

Kontakt:

Anders Daniels, Huge Bostäder
Utvecklingsstrateg
E-post: anders.daniels@huge.se

 

Fastighetsägarna Stockholm

”Fastighetsägarna är en branschorganisation som arbetar med tre fokusområden, en väl fungerande fastighetsmarknad, stadsutveckling och hållbarhet. Genom fyra regionföreningar och Fastighetsägarna Sverige arbetar de över hela landet med näringspolitik och opinionsbildning, kompetensutveckling, kommunikation och medlemsservice.”

Till Fastighetsägarnas hemsida

Kontakt:

Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm
E-post: helena.olsson@fastighetsagarna.se

 

Wester+Elsner

”Wester + Elsner Arkitekter grundades 1998. De är idag ett 50-tal medarbetare, arkitekter och ingenjörer, specialiserade på att ge form åt publika miljöer samt mötes- och handelsplatser. Detta är platser som dagligen besöks av tusentals människor som alla direkt och indirekt påverkas av miljöns utformning.”

Till Wester + Elsners hemsida

Kontakt:

Christian Merkel, Wester + Elsner
Arkitekt SAR/MSA, Partner
E-post: christian.merkel@wester-elsner.se

Kajsa Axelsson, Wester + Elsner
Arkitekt SAR/MSA, Partner
E-post: kajsa.axelsson@wester-elsner.se

 

NCC

”NCC är ett av de ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretagen i norra Europa. NCC är verksamt inom hela värdekedjan när det gäller att skapa miljöer för arbete, boende och kommunikation.”

Till NCCs hemsida

Kontakt:

Madeleine Nobs, NCC
E-post: madeleine.nobs@ncc.se

 

Flemingsberg Science

”Stiftelsen Flemingsberg Science bildades 2011 för att främja samarbetet mellan akademi, näringsliv och samhälle i Flemingsberg. Bakom stiftelsen finns Stockholms läns landsting, Huddinge kommun, Botkyrka kommun, Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan (KTH), Södertörns högskola och Röda Korsets Högskola.”

Till Flemingsberg Science hemsida

Kontakt:

Björn Varnestig, Flemingsberg Science
CEO
E-post: bjorn.varnestig@flemingsbergscience.se