Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Symposium & Södertörns Lecture: Culture for Cohesion

Högskolans utbildningsprogram Konst, kultur och ekonomi (KKE-programmet) firar 20 år och bjuder därför tillsammans med REINVENT in till ett symposium och Södertörn Lecture om konstens och kulturens roll för hållbar stadsutveckling.

Huvudtalare är Pier Luigi Sacco, professor i kulturekonomi vid IULM Universitetet i Milano och specialrådgivare till EU:s kommissionär för utbildning och kultur

När: onsdag 23 oktober 2019, kl. 14-17 med efterföljande mingel
Var: Södertörns högskola, Alfred Nobels allé 7 i Flemingsberg, sal MA 648
Språk: delar av programmet sker på engelska, delar på svenska
Ta del av hela – eller delar av – symposiet som är kostnadsfritt, men kräver föranmälan!

Läs mer om programmet och anmälan (på svenska/in english):https://www.sh.se/kalender/kalenderposter/2019-09-27-symposium-culture-for-cohesion-and-sodertorn-lecture-with-professor-pier-luigi-sacco

Symposiet arrangeras av KKE-programmet och REINVENT i samarbete med  masterprogrammet Leadership for Sustainable Development och Landskapslaget.

Varmt välkommen!

Reinvent medverkar på Samhällsbyggardagarna 2019

Reinvent medverkar på Samhällsbyggardagarna, 1–2 oktober 2019, genom Jonas Lindström, fil dr i sociologi och lektor i socialt arbete som en av årets huvudtalare. Läs mer här: http://sbdagarna.se/2019/08/13/lar-kanna-huvudtalaren-jonas-lindstrom/
Temat för årets konferens är Framtidens boende och äger rum på Stockholm Waterfront. Här finns mer information om hela eventet: http://sbdagarna.se/omeventet/

Reinvent deltar på Järvaveckan i juni och i Almedalen i juli 2019!

Torsdagen den 4 juli 2019 i Almedalen: Hållbar bostads- och skolpolitik i suburbana miljöer 

Stockholm sägs vara en delad stad, där såväl boende- som skolsegregation är återkommande frågor i samhällsdebatten. Insatser görs, men sker någon egentlig förändring? Ökar eller minskar segregationen i södra Stockholm och andra suburbana miljöer? Och vad skulle kunna göras? Forskare och experter knutna till forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola pekar på möjliga lösningar. Medverkande: Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Dany Kessel, FD i nationalekonomi, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi och Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm

När och var: kl. 11-12 i B-huset, Uppsala universitet, Campus Visby, Huvudentré Cramérgatan 3  

Fredagen den 14 juni på Järvavecakan: Just do it – Hur hittar vi tillsammans lösningarna som motverkar segregation?

Jonas Lindström, FD i sociologi och lektor i socialt arbete som forskar i Reinvents projekt ”Att återskapa förorten” medverkar i ett panelsamtal i som arrangeras av Gålöstiftelsen.

Ett lösningsinriktat panelsamtal om inkludering i ett segregerat samhälle där teori blandas med praktiska exempel. Vad gör segregationen med oss som individer och samhälle och vem eller vilka roller och sektorer är betydelsefulla för att skapa inkludering? Övriga deltagare: Christoffer Bohman, biträdande lokalpolischef i Järva | Nanny Marianovic, verksamhetschef, Project Playground, Hallonbergen | Fredrik Hillelsson, grundare, VD Novare. Samtalet modereras av Lotta Lundberg.


Torsdag 13 juni 2019 på Järvaveckan: Inträde på arbetsmarknaden – bryta exkludering – görs det tillräckligt?

Jonas Lindström, FD i sociologi och lektor i socialt arbete som forskar i Reinvents projekt ”Att återskapa förorten” medverkar i ett panelsamtal i arrangemang av MISA AB.

Många unga och unga vuxna har inte en likvärdig utgångspunkt att nå social inkludering och inträde i arbetslivet. Vilka hinder står i vägen, vilka behov beskriver de unga och vilka värden står på spel? Ingång till arbetsmarknaden och studier är en avgörande faktor för att nå samhällsdelaktighet och framtidshopp. Lyssna på ett panelsamtal som arrangeras av MISA, kl 17.30-18.30 i seminarietält 3 som modereras av Maria Heimer Åkerlund, socionom, Misa AB . Övriga deltagare: Clea Rodziewicz, ungdomscoach, Misa Ung | Josefin Malmqvist (M), Arbetsmarknadsutskottet | Serkan Köse (S), Arbetsmarknadsutskottet | Andreas Nygren, grundare, Process Kedjan | Mats Hoffmann, affärsutvecklare, Dipart Entrepenad AB | Clara Castenbäck, Process Kedjan | Finicia, Process Kedjan | Finicia & Clara Castenbäck musikframträdande | Abraham Kinning, poetryslam

Onsdag 12 juni 2019 på Järvaveckan: Ökad delaktighet i kulturlivet – hur kan det åstadkommas?  

Lena Sohl, FD i sociologi och knuten till högskolans forskningscentrum Reinvent, har deltagit i utvärderingen av regeringssatsningen ”Äga rum” och dess två delprojekt: ”Konst händer” och ”Kreativa platser” som genomförts på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys. Syftet med satsningen var dels att öka kulturutbudet, dels att få en ökad delaktighet i kulturlivet genom att involvera nya grupper i kulturlivet. Blev det så?

Onsdagen den 12 juni 2019, kl. 14-15 arrangerar Myndigheten för kulturanalys ett panelsamtal på temat: Ökad delaktighet i kulturlivet – hur kan det åstadkommas? Lena Sohl medverkar i panelen tillsammans med: Per Sternbeck, projektledare Jordbro, Konst händer, Mireya Monserrat, projektledare Syskonskap, Kreativa platser, Lena From, Statens Konstråd, Viktoria Nguema, tidigare Kulturrådet och Pelle Amberntsson, utredare, Kulturanalys. Pål Castell, landskapsarkitekt och samhällsplanerare, modererar samtalet.

|

Välkomna till boksläpp: beGreppbart om segregation, med efterföljande mingel

Jonas Lindström, FD i sociologi och lektor i socialt arbete, som bl.a. forskar om inkludering och exkludering samt om ”staden” och stadsutveckling, presenterar sin alldeles färska bok om segregation, läs mer här: https://www.liber.se/produkt/begreppbart-segregation-23834

Temat för presentationen är bl.a. att begreppet segregation helt enkelt, inte är så enkelt:

  • Vad avses med begreppet och dess många bottnar?
  • Vad menas när det talas om att platser  – oftast då bara vissa platser i bemärkelsen ”utsatta områden” – är segregerade?
  • För vem är segregationen ett problem?  
  • Hur påverkar segregationen samhället och relationer mellan människor?

När: Onsdagen den 22 maj 2019, kl. 15-17

Var: Loungen, Södertörns högskolebibliotek, Alfred Nobels allé 11, entréplan/plan 5, Campus Flemingsberg

Efter presentationen bjuder vi på enklare förtäring och dryck! Anmälan görs till: reinvent@sh.se, senast måndagen den 20 maj 2019, för att minimera svinn.

Varmt välkomna!

Socialt hållbar bostadsförsörjning med fokus på åtgärder i miljonprogrammet: lunchseminarium 24/4 2019, kl. 11-13 (ca)

Varmt välkommen till Reinvents lunchseminarium där Hans Lind, prof. i Fastighetsekonomi, tidigare verksam vid KTH, håller föredrag på temat Socialt hållbar bostadsförsörjning med fokus på åtgärder i miljonprogrammet

Tid och plats

När: onsdag 24 april 2019, kl. 11-13 (ca)
Var: Sal MC 546, MC-flygeln, plan 5, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Vid seminariet bjuds på lunchsmörgås och dryck. Anmäl därför ditt deltagande och ev. kostpreferenser så snart som möjligt, dock senast den 22/4 2019. Anmälan görs till: reinvent@sh.se

Kommande seminarium:  

Onsdag 22/5 2019, kl. 11-13

Reinvent bjuder in till seminarium om ”Förändringar på bostadsmarknaden i Södertörn 1990-2012, onsdag 20 mars 2019, kl.10-11.30

Välkomna till Reinvents seminarium  där FD Thomas Wimark, Kulturgeograf vid Stockholms universitet tillika projektforskare i Reinvent, presenterar sin studie: ”Förändringar på bostadsmarknaden i Södertörn 1990-2012”. Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm kommenterar. Arrangemanget sker i samarbete med högre seminariet i Sociologi.

Tid och plats

När: onsdag 20 mars 2019, kl-10-11.30, obs tiden!
Var: Sal UB 425, biblioteksbyggnaden plan 4,  Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

 Efter seminariet bjuds på lunchsmörgås och dryck. Anmäl därför ditt deltagande och ev. kostpreferenser senast idag, torsdag 14/3 2019. Anmälan görs till: reinvent@sh.se

Den ensamma staden: frukostseminarium 15 mars 2019, kl. 07:30-9:15 på WSP Stockholm

DEN ENSAMMA STADEN: Ensamhet är ett växande samhällsproblem – hur bryter vi den utvecklingen?

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till omfattande ohälsa. Vad kan vi som samhällsaktörer göra för att bryta denna utveckling? Hur kan vi utveckla boendeformer och offentliga platser som bättre stödjer möten och gemenskap? Vad behöver vi för politiska riktlinjer? Är lösningen att som i England tillsätta en Ensamhetsminister?

Frukostseminariet behandlar den senaste forskningen och lyfter nya insikter, metoder och resurser.

Seminariet som är ett samarrangemang mellan WSP Advisory och Reinvent äger rum fredag 15 mars 2019, kl. 7.55, frukost serveras från 7.30, i Bastionhallen på WSP i Stockholm, Arenavägen 7 vid Globen/Gullmarsplan

7.30 – 7.55 Frukost

7.55 – 8.00 Inledning
Maria Brogren – Chef hållbarhet och innovation, WSP Sverige

8.00-8.20 Apostolis Papakostas
Vad säger forskningen – Ensamhet, socialt kapital och välbefinnande

Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns Högskola/ Reinvent. Leder forskningsprojektet Att återskapa förorten i framgenterade landskap.

8.20- 8.40 Kerstin Kärnekull
Kollektivhusboendets fördelar och möjligheter, med en fördjupning i hur vi bygger bäst för våra äldre medborgare

Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare till bl.a. Bygga för seniorer. Verksam i organisationen Kollektivhus NU

8.40-9.00 Christer Larsson
Hur kan arkitekturen hjälpa till att bryta ensamheten?

Christer Larsson, adj. professor i arkitektur, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, ansvarig för utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

9.00-9.15 Paneldebatt
Diskussion – vilka är de viktigaste verktygen för att motverka ofrivillig ensamhet?

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Anmälan görs senast den 8 mars här

Tur och retur till framtiden: Förorten i centrum – Skärholmen 50 år!

Följ med på en resa som tar oss tur och retur till framtiden. Den tar oss från ”slumkvarteren” i innerstaden till framtidstron och moderniteten i den nya ytterstaden. Resan går via förortsförakt och ”No-Go-Zoner” tillbaka till ”ortens” revival och framtidsanda.

Forskare, samhällsutvecklare och medborgare möts i ett panelsamtal som tar sitt avstamp i invigningen av Skärholmens centrum 1968 med den därefter snabbt efterföljande debatten om betongförorter och förortsstigma. Redan två dagar efter invigningen skrevs bl.a. artikeln ”Riv Skärholmen” på DN:s ledarplats.

Med Skärholmen som utgångspunkt diskuteras stadsutvecklingsarbete och samhällsbygge då som nu med lärdomar för framtiden. Hur såg visionerna ut för 50 år sedan? Vilka var människorna som då flyttade till Skärholmen, och vad för slags samhälle vill vi nu bygga och utveckla? Hur ser stadsförnyelseprocesserna ut idag, och vad betyder social hållbar stadsutveckling i realiteten?

Paneldeltagare:

Karin Ahlzén, projektchef Fokus Skärholmen

Mats Franzén, professor em. Institutet för bostads- och urbanforskning vid Uppsala universitet

Stephan Guiance, Skärholms-/Sätrabo då som nu

Assefa Hailu, projektledare Mitt 127

Moderator: Jonas Lindström, fil dr. Reinvent vid Södertörns högskola

När: onsdag 28 november 2018, kl. 16-18

Var: Kulturhuset Stadsteatern i Skärholmen (Bodholmsgången 11, Skärholmen C)

Fri entré. Varmt välkomna!

Arrangör: Forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola i samarbete med Stockholms stad

1 2 3