Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Den ensamma staden: frukostseminarium 15 mars 2019, kl. 07:30-9:15 på WSP Stockholm

DEN ENSAMMA STADEN: Ensamhet är ett växande samhällsproblem – hur bryter vi den utvecklingen?

Ofrivillig ensamhet är ett växande samhällsproblem som leder till omfattande ohälsa. Vad kan vi som samhällsaktörer göra för att bryta denna utveckling? Hur kan vi utveckla boendeformer och offentliga platser som bättre stödjer möten och gemenskap? Vad behöver vi för politiska riktlinjer? Är lösningen att som i England tillsätta en Ensamhetsminister?

Frukostseminariet behandlar den senaste forskningen och lyfter nya insikter, metoder och resurser.

Seminariet som är ett samarrangemang mellan WSP Advisory och Reinvent äger rum fredag 15 mars 2019, kl. 7.55, frukost serveras från 7.30, i Bastionhallen på WSP i Stockholm, Arenavägen 7 vid Globen/Gullmarsplan

7.30 – 7.55 Frukost

7.55 – 8.00 Inledning
Maria Brogren – Chef hållbarhet och innovation, WSP Sverige

8.00-8.20 Apostolis Papakostas
Vad säger forskningen – Ensamhet, socialt kapital och välbefinnande

Apostolis Papakostas, professor i sociologi vid Södertörns Högskola/ Reinvent. Leder forskningsprojektet Att återskapa förorten i framgenterade landskap.

8.20- 8.40 Kerstin Kärnekull
Kollektivhusboendets fördelar och möjligheter, med en fördjupning i hur vi bygger bäst för våra äldre medborgare

Kerstin Kärnekull, arkitekt och författare till bl.a. Bygga för seniorer. Verksam i organisationen Kollektivhus NU

8.40-9.00 Christer Larsson
Hur kan arkitekturen hjälpa till att bryta ensamheten?

Christer Larsson, adj. professor i arkitektur, stadsbyggnadsdirektör Malmö stad, ansvarig för utredningen Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design

9.00-9.15 Paneldebatt
Diskussion – vilka är de viktigaste verktygen för att motverka ofrivillig ensamhet?

Seminariet är kostnadsfritt men antalet platser är begränsat. Anmälan görs senast den 8 mars här


Bli först att kommentera på “Den ensamma staden: frukostseminarium 15 mars 2019, kl. 07:30-9:15 på WSP Stockholm