Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Reinvent deltar på Järvaveckan i juni och i Almedalen i juli 2019!

Torsdagen den 4 juli 2019 i Almedalen: Hållbar bostads- och skolpolitik i suburbana miljöer 

Stockholm sägs vara en delad stad, där såväl boende- som skolsegregation är återkommande frågor i samhällsdebatten. Insatser görs, men sker någon egentlig förändring? Ökar eller minskar segregationen i södra Stockholm och andra suburbana miljöer? Och vad skulle kunna göras? Forskare och experter knutna till forskningscentret Reinvent vid Södertörns högskola pekar på möjliga lösningar. Medverkande: Mats Bergman, professor i nationalekonomi, Dany Kessel, FD i nationalekonomi, Hans Lind, professor i fastighetsekonomi och Helena Olsson, Fastighetsägarna Stockholm

När och var: kl. 11-12 i B-huset, Uppsala universitet, Campus Visby, Huvudentré Cramérgatan 3  

Fredagen den 14 juni på Järvavecakan: Just do it – Hur hittar vi tillsammans lösningarna som motverkar segregation?

Jonas Lindström, FD i sociologi och lektor i socialt arbete som forskar i Reinvents projekt ”Att återskapa förorten” medverkar i ett panelsamtal i som arrangeras av Gålöstiftelsen.

Ett lösningsinriktat panelsamtal om inkludering i ett segregerat samhälle där teori blandas med praktiska exempel. Vad gör segregationen med oss som individer och samhälle och vem eller vilka roller och sektorer är betydelsefulla för att skapa inkludering? Övriga deltagare: Christoffer Bohman, biträdande lokalpolischef i Järva | Nanny Marianovic, verksamhetschef, Project Playground, Hallonbergen | Fredrik Hillelsson, grundare, VD Novare. Samtalet modereras av Lotta Lundberg.


Torsdag 13 juni 2019 på Järvaveckan: Inträde på arbetsmarknaden – bryta exkludering – görs det tillräckligt?

Jonas Lindström, FD i sociologi och lektor i socialt arbete som forskar i Reinvents projekt ”Att återskapa förorten” medverkar i ett panelsamtal i arrangemang av MISA AB.

Många unga och unga vuxna har inte en likvärdig utgångspunkt att nå social inkludering och inträde i arbetslivet. Vilka hinder står i vägen, vilka behov beskriver de unga och vilka värden står på spel? Ingång till arbetsmarknaden och studier är en avgörande faktor för att nå samhällsdelaktighet och framtidshopp. Lyssna på ett panelsamtal som arrangeras av MISA, kl 17.30-18.30 i seminarietält 3 som modereras av Maria Heimer Åkerlund, socionom, Misa AB . Övriga deltagare: Clea Rodziewicz, ungdomscoach, Misa Ung | Josefin Malmqvist (M), Arbetsmarknadsutskottet | Serkan Köse (S), Arbetsmarknadsutskottet | Andreas Nygren, grundare, Process Kedjan | Mats Hoffmann, affärsutvecklare, Dipart Entrepenad AB | Clara Castenbäck, Process Kedjan | Finicia, Process Kedjan | Finicia & Clara Castenbäck musikframträdande | Abraham Kinning, poetryslam

Onsdag 12 juni 2019 på Järvaveckan: Ökad delaktighet i kulturlivet – hur kan det åstadkommas?  

Lena Sohl, FD i sociologi och knuten till högskolans forskningscentrum Reinvent, har deltagit i utvärderingen av regeringssatsningen ”Äga rum” och dess två delprojekt: ”Konst händer” och ”Kreativa platser” som genomförts på uppdrag av Myndigheten för kulturanalys. Syftet med satsningen var dels att öka kulturutbudet, dels att få en ökad delaktighet i kulturlivet genom att involvera nya grupper i kulturlivet. Blev det så?

Onsdagen den 12 juni 2019, kl. 14-15 arrangerar Myndigheten för kulturanalys ett panelsamtal på temat: Ökad delaktighet i kulturlivet – hur kan det åstadkommas? Lena Sohl medverkar i panelen tillsammans med: Per Sternbeck, projektledare Jordbro, Konst händer, Mireya Monserrat, projektledare Syskonskap, Kreativa platser, Lena From, Statens Konstråd, Viktoria Nguema, tidigare Kulturrådet och Pelle Amberntsson, utredare, Kulturanalys. Pål Castell, landskapsarkitekt och samhällsplanerare, modererar samtalet.

|

Bli först att kommentera på “Reinvent deltar på Järvaveckan i juni och i Almedalen i juli 2019!