Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturens roll i samhällsbygget

Jonas Lindström talar på Business Arena Stockholm 2017-09-20.

Infrastrukturen är samhällets ryggrad, här utvecklar vi de kommunikationer som kopplar samman kvarter och städer. Men samhället förändras och med det hur vi bor och rör oss, kraven på bra kommunikationer ökar. Gamla lösningar kan innebära barriärer i stadsbilden som underblåser segregationen. Prioriteringskrav i budgeten kan innebära att tillväxten hämmas i delar av landet. Ekonomiska incitament kan ge en skev syn på var det ska satsas? Finns helhetsgreppet när vi planerar infrastrukturen? Vad är infrastrukturens roll för att bygga bort segregation? Är det den största nyttan som ligger till grund för ny infrastruktur, eller gäller det att skrika högst?


Bli först att kommentera på “Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturens roll i samhällsbygget