Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Rundvandring i Skärholmen

Den 28 mars träffades forskargruppen på Röda korsets folkhögskola i Skärholmen för att prata om förortens utmaningar och möjligheter. Hur skapas attraktiva förorter för både människor och företag? Det är en central fråga som forskarna ställer sig i projektet.

Jonas Lindström som är en av forskarna i projektet tog forskargruppen på en rundvandring i Skärholmen. Enligt Jonas finns potential i Skärholmen och en viktig fråga att besvara är frågan om hur vi skapar något nytt i det gamla. Jonas analysera bland annat styrningen (governance) av de stadsförnyelseprocesser som pågår i stadsdelen som, efter det att den byggdes för 50 år sedan, är både känd och ökänd. Klicka här för att läsa mer om delprojekt 1.1.

”När Skärholmen invigdes ansågs det som en av de allra modernaste stadsdelarna med norra Europas största köpcentrum, men tämligen omgående efter att köpcentrumet invigdes i september 1968 utlöstes en intensiv debatt för och emot den pågående stadsförnyelsen i allmänhet och Skärholmen i synnerhet. Efter den så kallade Skärholmendebatten följde artiklar och reportage och forskningsrapporter om de nya och alienerade ”betongförorterna” där Skärholmen blev en slags symbol för allt detta. Därför är det intressant att studera Skärholmen idag, dels med tanke på de planer som finns att bygga omkring femtusen nya bostäder i stadsdelsområdet men också med tanke på att köpcentrumet (SKHLM) och det intilliggande Kungens kurva drar till sig folk från hela Stockholmsregionen. Potentialerna finns, frågan är hur de styrande hanterar bilden av Skärholmen som både känt och ökänt”, säger Jonas Lindström.


Bli först att kommentera på “Rundvandring i Skärholmen