Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Intervju med Anders Daniels på Huge fastigheter i Huddinge

Huge fastigheter är en av samverkansparterna i projektet. Anders Daniels (i bild nedan) jobbar som utvecklingsstrateg på Huge och är med och leder arbetet från deras sida. I den här artikeln gör vi ett kort nedslag i Huges verksamhet och ställer 3 frågor till Anders.

Vad gör Huge?

Huge Fastigheter AB är ett av Sveriges tio största kommunala fastighetsbolag. Ägare är Huddinge kommun. Förutom att förvalta bostäder och lokaler vill Huge vara med och skapa ett Huddinge att utvecklas i och då är människa och miljö i fokus.

”Vi ska inte bara bygga, vi ska verka för ett långsiktigt hållbart samhälle där människor trivs och mår bra. Vi tror att lösningar som är bra för både människa och miljö är mer lönsamma än snabba kortsiktiga vinster. Dessa lösningar hittar vi bäst genom att samverka med andra aktörer i vår omgivning. Det innebär dels att ta intryck från omvärlden, t ex genom att delta i projektet, lyssna på vad olika experter har att säga men även att bidra med vår kunskap om vår egen verksamhet till de som studerar den”, säger Anders.

 Hur skapas en attraktiv förort?

Huddinge är en del av förorterna i Storstockholm. Vissa områden i Huddinge är välmående och andra mindre välmående. Utvecklingen av Huddinge har generellt varit bra men exempelvis Vårby gård och Flemingsberg har inte hängt med i den goda utvecklingen lika bra.

”Utmaningen är att hitta vägar för vårt arbete som leder till att folk vill bo kvar i bostadsområdena, att vända trenden. Vi tror inte på att det finns en fix för allt utan vi tror på att arbeta med olika typer av aktiviteter. Inte bara fysiska förbättringar såsom renoveringar utan även sociala trygghetsåtgärder och samarbeten. Föreningslivet är exempelvis viktigt och vi jobbar med att utveckla samarbeten med dem. Vi vill skapa och underlätta för engagemang, vi vill att de boende bryr sig om sina områden. När vi planerar renovering av områden måste vi ta hänsyn till vad människorna som bor där anser är viktigt och inkludera detta i våra projekt. Att människor väljer att bo kvar i ett visst område är nog det bästa måttet på att vi lyckats”, säger Anders.

”Frågan om hur man skapar attraktiva bostadsområden är en oerhörd svår fråga. Visste vi hur vi skulle göra så hade vi redan gjort det. Som enskilt fastighetsbolag är det svårt att påverka alla krafter som sätts i spel i samhället men det går att påverka och då måste man ställa sig frågan; vad är det som gör att människor vill bo på en specifik plats, vad är det man tycker om och vad är det man vill? Det finns mängder av faktorer som är betydelsefulla och om vi kan definiera dem och jobba med dem så kan vi kanske få bollen att rulla åt rätt håll. Trygghet är en sak, att det finns möjlighet att manifestera sig själv genom sitt boende eller skapa ett personligt boende är ett annat”, säger Anders.

”Att bygga nytt kan naturligtvis vara viktigt, men sakta men säkert händer också andra saker som påverkar, exempelvis spårväg syd, som troligtvis kommer att ha en jättestor positiv påverkan på området Flemingsberg. Det finns också faror med att bygga nytt, t ex om vi inte hittar rätt balans i nybyggandet kan det skapa nya problem. Det gäller att ta till vara på möjligheter. Vi måste ha tålamod, en stark vilja och tro på det vi gör”, säger Anders.

 Varför samverka med forskarna på Södertörns högskola i ett projekt som detta?

”Det handlar om ett givande och tagande och att ta intryck från omvärlden och omsätta det i verksamheten. Huge behöver exempelvis ta ett steg till i arbetet med sociala frågor och det vill vi gärna göra i samverkan med forskarna på Södertörns högskola. Vi har exempelvis flera svaga bostadsområden där vi måste ha en tanke och en plan för hur vi ska agera och det gör vi bäst tillsammans med forskarna. Seminarieserien som projektet har är ett exempel på en arena för att träffas och diskutera utmaningar vi står inför. Där kan Huge berätta om vad de gör och sedan lyssna in vad forskarna har att säga. Tillsammans tror jag vi kan skapa ny bra kunskap som blir vägvisare i arbetet med att skapa bättre platser att bo och arbeta på”, säger Anders.


Bli först att kommentera på “Intervju med Anders Daniels på Huge fastigheter i Huddinge