PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Personlig rörlighet till Fryshuset

Författare: Sofia Ågren, adjunkt på Socialt arbete, Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola

Jag vill framförallt tacka för chansen att få komma till Fryshuset. Tack till er som accepterade ansökan och framförallt tack till Camila Salazar Atías, min kontakt på Fryshuset.

Syftet från början var att med hjälp av PUSH-pengarna försöka hitta naturliga samarbeten mellan Södertörns högskola, framförallt inom ämnet socialt arbete och Fryshuset samt att etablera relationer för att kunna göra detta. För mig var det inte riktigt möjligt att vara på Fryshuset en dag i veckan i sex månader utan jag har använt mig av timmarna till att vara där sporadiskt under ett år. Ibland hela dagar eller fler dagar i sträck och ibland för möten på Fryshuset eller på Södertörns högskola. Tiden har gjort att vi lärt känna och fått inblick i varandras organisationer och sett mer av möjligheter och hinder till ett mer långvarigt samarbete. Vi har också fått chansen att etablera en relation som leder till att vi kan se varandra mer naturligt och bjuda in varandra till olika tillfällen där vi kan ha ett utbyte.

Vi hoppas bidra till en miljö och aktiviteter där högre utbildning blir ett naturligt alternativ till förflyttning för Fryshusets ungdomar och unga vuxna. Vi har försökt att bredda kontakter till att fler personer inom våra organisationer ska träffas och det kommer vi att försöka fortsätta med på olika sätt. Samarbetet har bland annat lett till att vi på socialt arbete ska pröva att anordna studielabb för att stötta våra studenter i deras studier. Vi vill att våra studenter ska lyckas när de väl kommit in på utbildningen. Vi vill inte bara rekrytera dem utan behålla dem, ge dem en gedigen utbildning och examen. Fryshuset och framförallt Camila har många järn i elden och är mycket snabba i att ta sig an frågor i jämförelse med vår lite segare organisation men vi har hittat en del frågor som vi kan driva gemensamt. Dels har vi pratat en del om förflyttning som man kallar det på Fryshuset som kopplar ihop till rekrytering och breddad rekrytering av studenter till högre utbildning. Breddad rekrytering är ett mål för Södertörns högskola vilket betyder att vi vill ha studenter som inte nödvändigtvis själva kommer från akademiska hemmiljöer. Vi har identifierat att det ibland kan vara en ordentlig kulturkrock att komma från mysig folkhögskola eller gymnasieskola till en högskola. Vi har träffat folkhögskolan och gymnasiet på Fryshuset för att komma på hur vi kan samarbeta för att deras elever och våra studenter ska kunna ha ett givande utbyte.

En konkret sak som vi har bestämt är att vi varje termin ska anordna ett studiebesök på Fryshuset för socionomprogrammets studenter, där Fryshusets personal och ungdomar kommer att berätta om erfarenheter av bemötande av myndigheter. Vi ska försöka få till ett högre seminarium om Fryshusets utmaningar med krav på evidensbaserade metoder och att knyta praktik till forskning. Att hitta praktiknära sätt att tänka vetenskap för att verksamheter ska kunna sägas vara kunskapsbaserade, vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Andra spår som vi spånat på är att förlägga någon kvällskurs på Fryshuset och att Fryshusets folkhögskola skulle kunna komma till vårt bibliotek och lära sig informationssökning. Studenterna har varit med och kommit med idéer för samarbeten och ett resultat var att Passus, en avhopparverksamhet på Fryshuset, kom och föreläste på After Studies. After Studies är en föreläsningsserie som socialt arbete arrangerar tillsammans med polisutbildningen. PUSH har gett oss möjlighet till en start på en långvarig och givande relation för båda parter. Nu har vi hittat varandra och har möjlighet till kontakt rakt in i våra respektive organisationer.

Ett tips till PUSH-deltagare, även om det inte blir exakt som du föreställt dig så kan det bli toppenbra ändå.

Bli först att kommentera på “Personlig rörlighet till Fryshuset