PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Aktiviteter

Lärmöte 29/8 2019

Save the date! 29 augusti planerar projektet ett lärmöte där alla projektets deltagare, både akademiker och mottagande organisationer kommer att dela erfarenheter genom presentationer och workshops. Mötet hålls på KTH i Stockholm. Deltagare både från akademin och externa organisationer är välkomna.