PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Projektdeltagare

I PAUS deltar Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Borås, Göteborg universitet, Karolinska institutet, KTH; http://Kungliga tekniska högskolan , Södertörns högskola och Örebro universitet plus Åbo akademi i Finland.