PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Om projektet

För att stimulera personrörlighet och nytt lärande kring detta jobbar sju av landets lärosäten; Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Borås, Göteborg universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Södertörns högskola och Örebro universitet plus Åbo akademi i Finland tillsammans i det Vinnovafinansierade projektet ”PAUS – Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan”. Projektet leds av Södertörns högskola. Syftet med projektet är att dokumentera och sprida erfarenheter från utbyten där forskare och lärare vistas 20 % av sin arbetstid i 6 månader ute i en annan icke-akademisk organisation med fokus på att bidra till ökad kvalitet i undervisning. Projektet är en sektorsövergripande satsning som möjliggör att flera lärosäten samtidigt genomför vistelser där gemensamt lärande och erfarenhetsutbyten ökar möjligheterna för utveckling inom området. Totalt kommer ca 65 vistelser genomföras i en mängd olika organisationer i privat, offentlig och idéburen sektor, under de tre år projektet pågår mellan 2018-2020.

Projektet är ett av 17 projekt kring samverkansutveckling som finansieras inom VINNOVAs program ”Kunskapstriangeln” – K3. För en översikt av alla projekt: http://www.unilink.se/vinnovas-k3-projekt