PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Trygg känsla att söka till PAUS

Författare: Ellen Bergseth, Lektor Bitr KTH/ITM/Maskinkonstruktion

Trygg känsla att söka till PAUS

Jag sökte till projekt PAUS för att jag ville gå lite utanför min komfortzon, hade aldrig vågat söka om jag samtidigt var tvungen att leverera forskningsresultat, då hade jag valt ett område jag redan är bra på. Nu kunde jag samverka med en grupp som jobbar med diagnosarkitektur på Scania och sätta mig in hur de jobbade och vilka utmaningar de står inför, bland annat förarlösa bilar och elektrifiering av drivlinan. Efter mitt utbyte känner jag mig säkrare på att diskutera frågeställningar som jag inte jobbat med, t.ex. felsökning, cyberfysiska system och informationshantering. Gruppen påverkas av att system blir alltmer komplexa ju fler tjänster och funktioner som ska implementeras. Hur ersätter man till exempel förares erfarenheter? De flesta kom från IT-sidan och hade jobbat mindre än 10 år på Scania. Medarbetarna var heller inte lika vana vid forskningsprojekt.

Jag har börjat bygga upp mitt forskningsområde, maskinelement med inriktning mot tillståndskontroll och hoppas snart kunna ta ut en docentur. Jag behövde bygga upp ett större kontaktnät, både vid KTH och i industrin, för att bättre förstå industrins utmaningar och då kom projekt PAUS mycket lägligt! Jag ville samverka med ingenjörer som jobbar med systemarkitektur på Scania för att förstå produkten i ett högre systemperspektiv.

 Förväntningar

Jag upplevde att gruppen på företaget kanske blev lite glatt förvånade att deras jobb och erfarenhet hade ett värde för akademin. Att kunna applicera deras kunskap på konstruktion av drivlinan, att redan under konstruktionsfasen planera för hur eventuella fel ska upptäckas i tid. Hur ett system ska diagnostiseras är inte alltid prioriterat när man tar fram nya system/produkter. Jag vill att konstruktörer ska tänka diagnos och felsök redan under konstruktionsfasen. För att kunna det krävs det också att man har ett systemperspektiv. Ibland kan man tappa det och helt koncentrera sig på den mest optimala konstruktionen och glömma i vilket sammanhang man jobbar i.

Jag har rekommenderat projektet till mina kollegor, om det positiva i att byta miljö ibland. En av mina närmaste kollegor ska vara med i projektet PAUS i höst men hos en annan mottagare. För att sprida mina erfarenheter har jag även föreläst om mina erfarenheter och använt mig av nya insikter i forskningsansökningar.