PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

PAUS är fantastiskt!

Efter att ha varit med om ett tidigare nationellt projekt kring personrörlighet, det så kallade KLOSS AkUt, har jag nu förmånen i det befintliga Vinnova-projektet PAUS att bevittna hur personrörlighet blir en allt viktigare byggkloss för samverkan mellan ett lärosäte och en tilltänkt arbetsplats för våra studenter, eller mellan ett lärosäte och en intressant organisation för utvecklings- eller forskningsprojekt.

Det här nationella projektet med totalt åtta lärosäten (se fotnoten vilka) ökar samverkanskapaciteten markant bland lärosäten, lärare och partnerorganisationer i näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Deltagande lärare och värdar hos våra partners får ett diplom med högt meritvärde för samverkansskicklighet, vilket intygar om den relationsfrämjande perioden när en lärare jobbar ca 1 dag i veckan hos en annan organisation under ett halvt år.

PAUS består av två omgångar; första omgången resulterade i 38 utbyten och under våren 2019 är omgång 2 igång. Södertörns högskola har precis beslutat om sin andra omgång. Intresset har varit stort och den generella kvaliteteten i ansökningarna har varit överväldigande hög. 45 ansökningar och 28 beviljade vistelser ska jämföras med de 33 planerade utbyten hos 11 lärosäten i KLOSS AkUt 2015-2016! Våra lärare har vistats vid, eller kommer att vistas vid, en mångfald av organisationer som listas här nedan:

 • Bokförlaget Forum
 • Bonnier news
 • Botkyrka kommun (Centrum mot våld)
 • Botkyrka kommun (Xnter)
 • Brottsförebyggande Rådet
 • Bumbee Labs
 • Ekonomistyrningsverket
 • Folkets hus och parker
 • Fores tankesmedja
 • FoU Hälsingland
 • Fryshuset
 • Haninge kommun (Närings-livsstaben)
 • HPI Berlin
 • Ideell Arena
 • Kemikalieinspektionen
 • Kriminalvården
 • Kungliga biblioteket
 • Musikverket
 • Nationalmuseum
 • Naturvårdsverket
 • Oriflame cosmetics
 • RFSU
 • Riksteatern
 • SEB
 • Stockholms stad
 • Strindbergs Intiman
 • Svenska institutet
 • Vetenskap & Allmänhet

Vilken fantastisk bredd!

Det ska bli mycket intressant att se hur frågor kring utbildningens kvalitet kan höjas med hjälp av dessa vistelser och hur lärares och studenters kreativitet präglar den tilltänkta studentmedverkan som finns i många utbyten.

PAUS är ett nationellt projekt som finansieras av VINNOVA inom programmet Kunskapstriangeln, K3. Projektet leds av Södertörns högskola och deltagande lärosäten är Blekinge tekniska högskola, Högskolan i Borås, Göteborgs universitet, Kungliga Tekniska högskolan, Karolinska institutet, Åbo akademi och Örebro universitet.

Bli först att kommentera på “PAUS är fantastiskt!