PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Resultat från PAUS

Efter tre och ett halvt år är det nu dags att slutredovisa PAUS-projektet. http://paus.k3-projekten.se

Johanna Tollbäck, projektledare PAUS och samverkansstrateg vid Södertörns högskola

76 forskare/lärare från åtta lärosäten har fått möjlighet att göra personrörlighetsutbyten hos 71 olika icke-akademiska organisationer under två omgångar mellan 2018 och 2021.

Projektets syfte var att dokumentera och sprida erfarenheter samt möjliggöra erfarenhetsutbyte och lärande bortom lärosätesgränser kring framför allt utbildningsrelaterad personrörlighet med studentmedverkan. Deltagarna i projektet har bidragit med resultat och erfarenheter som bland annat samlats i den här bloggen för spridning och inspiration och också resulterat i en handbok som kan underlätta för lärosäten som vill driva personrörlighetsprogram och för forskare/lärare som vill göra utbyten. Här finns tips, rekommendationer, inspirationsfilmer och rapporter:

https://paus.k3-projekten.se

PAUS-projektet varit mycket uppskattat hos lärare/forskare och hos mottagarorganisationerna. Inom lärosätena är det många som önskar att möjligheten till personrörlighet kommer att fortsätta och finnas med som en långsiktig möjlighet. Med relativt små medel bidrar personrörlighetsutbyten stort till utveckling av både individer och organisationer.

Coronapandemin
Som projektledare har det varit ett otroligt intressant och spännande projekt att leda och tillsammans med de mycket kompetenta kollegorna på de andra deltagande lärosätena har det mesta flutit på smidigt utan allt för stora utmaningar. Naturligtvis påverkades projektet av coronapandemin och några utbyten i omgång 2 fick pausas och blev mer utdragna, några avslutades digitalt och ett internationellt utbyte fick bli helt på distans. Detta blev ju helt klart en utmaning för de som drabbades, för även om det inte är omöjligt att samverka digitalt så tappar man en framgångsfaktor med personrörlighet – det fysiska mötet utanför de konkreta arbetsuppgifterna som sker i korridorer och vid kaffeautomaten. Det är ofta de små mötena som gör att forskaren/läraren känner sig som en i gänget och som leder till att nätverken växer.

TACK!
Stort tack till alla deltagare! Särskilt stort tack till min kollega Peter Dobers vid Södertörns högskola och projektledarna på de andra lärosätena:

Susanne Edström, Högskolan i Borås
Lena Vogelius och Andreas Larsson, Blekinge tekniska högskola
Jonas Rimbäck, Göteborgs universitet
Anethe Mansén, Karolinska institutet
Sara Nyberg, Kungliga tekniska högskolan
Olivia Franck, Åbo akademi
Karin Collén, Örebro universitet

Alla resultat finns samlade i den webb-baserade handboken i form av inspirationsfilmer, tips, rekommendationer, presentationer och rapporter.

Utdrag från handboken:

”Det är fantastiskt stimulerande att träffa duktiga personer från civilsamhälle, industri och offentlig sektor! Genom personrörlighetsprogram, och de relationer och nätverk med en mängd olika personer bortom akademin som skapas, får studenter en alldeles unik inblick i olika sammanhang som kan tänkas vara en framtida arbetsplats eller arbetsform. Att bli exponerad för yrkesverksamma med annan kunskap och unika erfarenheter i en tilltänkt framtida arbetsmarknad är oerhört värdefullt och bidrar till hög kvalitet i utbildning. Förmåga till en utvecklad empati, en ökad förståelse för en annan kunskapsbas och att sätta sig in i andras upplevelser, samt en förmåga att skapa tillit, är några bidrag som studenter får del av när lärosäten har satsat på personrörlighetsprogram. ”
Peter Dobers, dekan, ordförande i strategiska samverkansrådet, Södertörns högskola

”Samhället och näringslivet är i ständig förändring och vi måste se till att våra lärare får en djupare förståelse för de utmaningar och möjligheter som företag och organisationer möter i vardagen. Personrörlighetsprogram är oerhört viktiga för att kunna integrera externa parters perspektiv och erfarenheter i våra utbildningar, och på så sätt kan vi både öka kvaliteten på utbildningarna och relevansen för samhället i stort.”
Andreas Larsson, vicerektor för samverkan, innovation och entreprenörskap Blekinge tekniska högskola

För att kunna öka relevansen av vår verksamhet samt kontinuerligt, tillsammans med vår omgivning, öka kvaliteten i våra utbildningar så krävs ett nära samarbete med de omgivande miljöerna till Högskolan i Borås. Genom att skapa strukturer och möjligheter i verksamheten såsom t.ex personrörlighetsprogram så stärker vi vår organisation och våra studenters och medarbetares kompetens och förståelse för samspelet mellan akademin och det omgivande samhället.
Mats Tinnsten, rektor Högskolan i Borås

”PAUS har varit ett bra och konkret verktyg för att möjliggöra för forskare och lärare att fördjupa och ta steget vidare in i olika samverkansprojekt. Det ligger helt i linje med Örebro universitetets vision om att verka för en kunskapsbaserad samhällsutveckling och deltagande organisationer har uttryckt värdet av dessa utbyten. Samtidigt underlättar detta för att erfarenhet och lärdomar för utveckling av utbildning och forskning kommer in till universitetet från det omgivande samhället.”
Sofia Larsen, Avdelningschef kommunikation och samverkan, Örebro universitet

Ett universitet ska existera i samklang med samhället. Genom personrörlighet skapas arenor för dialog samt ömsesidigt kunskaps-, kompetens- och erfarenhetsutbyte. Tillsammans stärker vi kompetensförsörjning, kompetensutveckling och utbildningarnas kvalitet. Studenter ges en unik möjlighet att få inblick i möjliga framtida yrkesroller och arbetsplatser, lärare får en djupare inblick i de utmaningar studenter möter i arbetslivet samtidigt som studenter och lärare bidrar med nya perspektiv. Tillsammans stärker vi förmågan att omsätta ny kunskap och idéer i praktiskt nytta för samhällsutvecklingen genom att forskare under en tid verkar med andra aktörer där varje part bidrar utifrån sitt fokus och sin expertis
Karin Dahlman-Wright, styrgruppsordförande KI

Bli först att kommentera på “Resultat från PAUS