PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

Genom projektet PAUS öppnas nya perspektiv upp

Författare: Susanna Bjälevik, Verklighetslabbet https://www.verklighetslabbet.se

Inledning

Äldreomsorgen står inför flera utmaningar, dels i ökat antal äldre men även att ha rätt personal med rätt kompetens. Genom Verklighetsabbet som är ett forum för projekt, forskning och innovation direkt i en pågående verksamhet i äldreomsorgen öppnas dörrarna upp. En arena för att pröva och testa både produkter och arbetsmetoder med en direkt återkoppling från slutanvändarna – de äldre och personalen. Att våga tänka nytt, se bortom de ramar som äldreomsorgen omfattas av kräver nya sätt. Många tankar och frågor som utmanar ett område som äldreomsorgen där en alltid pågående central utmaning är att ta ett (flera) steg från institutionskänslan till ett personcentrerat omsorgsboende. Hemmablind är ett klassiskt uttryck för all kunskap som redan finns men som inte är synlig i vardagen. Att visa och berätta ökar den interna begripligheten, genom ett yttre perspektiv byggs en ömsesidig förståelse upp.

Ett tema för utbytet – kommunikation

Vincent Demargne blev en naturlig del av Verklighetslabbet under ett drygt halvår. Genom hans närvaro och observationer medvetandegjordes mycket för oss som redan är en del av verksamheten. Tiden tillsammans planerades utifrån konceptet design thinking, en iterativ process som stöttar att utveckla nya idéer. Under vårt samarbete låg fokus på kommunikation. Fastlagda möten, digitala vägar och korridorsmöten – alla sammanhang sker alltid någon form av informationsöverföring. En djupdykning ner i hur, mot, varför, när och för. Vilka ord och begrepp används inom olika forum för dialog? När övergår dialog till monolog och finns det en poäng med det? Vad händer med den mottagna informationen? Hur förvaltas den? Skillnader mellan digitala och fysiska dialoger, hur se samskapandet ut och finns möjlighet till utveckling?

Vincent Demargne, adjunkt institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola gör sitt PAUS utbyte på Verklighetslabbet

Förståelse för vardagliga utmaningar

Vincent fick raskt möta slutanvändaren genom dans på danscafé. Ett par danser senare öppnas upp de otroliga resurser våra äldre besitter. Därefter följa en undersköterska i alla hens breda arbetsområde. Att se och möta de faktiska förutsättningarna i kommunikation gav en gedigen start på Vincents och Verklighetslabbets gemensamma resa. Att vara närvarande i en pågående verksamhet skapar förutsättningar till förståelse och Vincents lyhördhet möjliggjorde att upptäcka subtila signaler i kommunikation.

Avslutning

Vår resas sista hållplats var att genomföra en workshop i temat kommunikation med anställda. Från detta framkom några centrala utmaningar i kommunikation och förslag på möjliga lösningar – direkt från personal på Stureby Vård och omsorgsboende. Sammanställningen av lösningar har ledningen tagit emot med stort intresse och skapat förutsättningar att ha en grund att utgå ifrån. För kommunikation utvecklas alltid i relation till omgivning, olika förutsättningar och från en själv.

Resultatet av en design thinking process, i modellera

Bli först att kommentera på “Genom projektet PAUS öppnas nya perspektiv upp