PAUS – Personrörlighet för Akademin med fokus på Utbildningssamverkan och Studentmedverkan

Här samlar vi inspiration och resultat från det lärosätesövergripande projektet PAUS

”Första skoldag” på Ekonomistyrningsverket

Författare: Therese Reitan, docent och lektor i offentlig förvaltning,
Södertörns högskola

När planeringen av min PAUS-vistelse började tidigt på året kändes höstterminen och september väldigt långt borta. I dag, måndagen den 2 september, var det emellertid dags för ”första skoldag” på Ekonomistyrningsverket (ESV). Lite tjuvstart hade jag dock hunnit med, eftersom jag bjöds med på en workshop kring en så kallad systemanalys av precisionsmedicin redan i våras. Mer om detta nedan.

Hela idéen om ett PAUS-utbyte uppstod då jag var på ESV med mastersstudenterna i Offentlig organisation och ledning förra läsåret med något påföljande möte för att diskutera detta, så det kändes ändå lite välbekant att kliva in på ESVs kontor längst uppe på Drottninggatan, nära Observatorielunden – och granne med August Strindberg. Mer om detta sedan.

Ekonomistyrningsverket är en statlig myndighet under Finansdepartementet. Kärnuppdraget är att göra analyser och prognoser för statens ekonomi samt att utveckla den ekonomiska styrningen. På ESV finns också en avdelning som arbetar med revision av hur EU-medlen används i Sverige. Om man utgår från att den offentliga förvaltningen har att balansera demokrati, rättssäkerhet och effektivitet så står ESV i första hand för effektivitetsvärdet – genom att ”utveckla och förvalta en effektiv ekonomisk styrning av statlig verksamhet, bidra till att de budgetpolitiska målen uppfylls samt bidra till en korrekt hantering av Sveriges EU-medel”. Enligt hemsidan (www.esv.se) är ESVs vision ”Ett rikare Sverige”. Myndigheten har ca 150 medarbetare och består av fyra avdelningar. ”Min” enhet – Statlig styrning – har ungefär 10 medarbetare och ingår i avdelningen Styrning, redovisning och finansiering.

På morgonen möttes jag av min ”mentor”, som tidigare varit anställt på Södertörns högskola och ansvarig för mastersprogrammet i Offentlig organisation och styrning. Vi har haft en del kontakt innan och har många gemensamma referenser, så det kändes lite hemtamt ändå på något sätt att kliva in i lokalerna.

Medarbetarna sitter i öppet landskap – även cheferna. För tillfället har de fasta platser men under hösten kommer ytan att minskas, vilket innebär att alla får ta den plats som råkar vara ledig. Jag har själv provat att sitta i öppet landskap en period då jag arbetade på Kulturrådet och rådet flyttade från charmiga men opraktiska lokaler på Skeppsholmen till Filmhuset på Gärdet. Min erfarenhet från den tiden är ganska positiv, men det handlar mycket om hur lokalerna är utformade och att det är bra tillgång till mötesrum osv. Som ny gäller det också att vara extra uppmärksam på kulturen i rummet; hur högt och mycket pratar folk? Hur rör de sig mellan skrivborden? Hur många kaffemuggar har man på sitt skrivbord? Tar de telefonsamtal vid datorn?

Efter att det viktigaste hade avklarats – kaffeautomaten och pentryt – var det dags för enhetens fasta måndagsmöte. Alla samlades i ett mindre rum, stående framför en whiteboard-tavla med medarbetarnas initialer och veckans möten och aktiviteter (de viktigaste). Det slog mig att stående möten har sina fördelar – det blir inte långrandigt! Det blev verkligen en kort avstämning och informationsutbyte.

Resten av dagen bestod av att ordna med praktiska saker och möten med min närmste ”chef” och den kollega som jag kommer arbeta mest med. Om man ska döma en arbetsplats efter hur de tar emot nya medarbetare måste jag ge ESV typ högsta betyg. Det var nästan omvälvande hur välordnat allt var. Dator, passerkort, inloggning – och mobil (!) fanns på plats, och jag fick hjälp från världens trevligaste helpdesk-person att fixa till allt. På skrivbordet fanns två stora skärmar och utsikten mot Rådmansgatan går inte av för hackor..:

Vad ska jag göra på ESV då? Förutom att fika och vandra runt i korridorerna? Temat för vistelsen är alltså statlig styrning, och ESV ska alltså bidra till att utveckla den statliga styrningen. Här har ”min” enhet börjat arbeta med en ny modell som de kallar systemanalys. I korthet går det ut på att bredda perspektivet så att flera aktörer på ett politikområde tas med i analyserna, att inte enbart ekonomiska styrmedel beaktas och att man i större grad utgår från medborgarnas och företagens perspektiv – hur landar styrningen egentligen och vilka hinder finns på vägen som kan hindra att man uppnår de mål man faktiskt vill uppnå. I ett första skede har man testat denna modellen på fältet precisionsmedicin, vilket var ett nytt begrepp för mig. Men det handlar egentligen bara om att medicinska behandlingar i större grad ska individualiseras utifrån den enskilde individens behov och önskemål, dvs mer skräddarsydda interventioner. I nästa steg ska detta testas på andra politikområden och här hoppas ESV inleda ett samarbete med Statskontoret – som kan sägas vara en systermyndighet till ESV. Därutöver kommer jag involveras i att skriva något remissvar, jag fick vara med på ett möte med SCB om möjligheter att utbyta och tillgängliggöra data, och kommer att försöka vara med lite här och var – för att få bättre grepp om vad ekonomistyrning – och styrning överhuvudtaget – egentlig är.

Efter att ha låst in min laptop i för detta ändamål avsedda skåp, vandrade jag sedan genom korridorerna och fick samtidigt en liten litteraturhistorisk lektion. På ESV har man givetvis döpt mötesrummen efter grannens olika alster. Jag passerar Röda rummet och tänker att – det där vore en rolig bok att skriva; hur myndigheter namnger sina mötesrum. En tjock bok med massa bilder som kommer köpas av varenda statsanställd, dvs en upplaga om ca 260 000.

Bli först att kommentera på “”Första skoldag” på Ekonomistyrningsverket