Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Att göra rätt – även när ingen ser på

Ahlbäck Öberg, Shirin

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

Widmalm, Sten

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

2016 (Svenska)Ingår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, nr 1, s. 7-17

Lund, 2016. Vol. 118, nr 1, s. 7-17

Forskning om den statliga revisionen i Sverige

Ahlbäck Öberg, Shirin

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

Bringselius, Louise

Ekonomihögskolan, Lunds universitet.

2017 (Svenska)Ingår i: Den statliga revisionen i Norden: Forskning, praktik och politik / [ed] Louise Bringselius, Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1, s. 61-68

Abstract [sv]

Medborgarnas ögon på makten och en grundpelare i vårt demokratiska styrelseskick. Så beskrivs ibland den statliga revision som bedrivs vid riksrevisioner runt om i världen. Här genomförs oberoende granskningar som ska säkerställa att medborgare och deras företrädare i parlamenten får kunskap om hur statligt finansierade verksamheter använder sina medel.

Idag står den statliga revisionen inför en rad olika utmaningar i form av digitalisering, medialisering, globalisering, marknadisering och, inte minst, en allmän trängsel på granskningsmarknaden. I flera länder pågår därför en livaktig diskussion kring revisionens roll, inriktning och oberoende, samt kring det värde som den tillför.

Den här boken utgör ett unikt bidrag till litteraturen om den statliga revisionen. För första gången samlas företrädare för forskning, politik och praktik från de fem största nordiska länderna i en gemensam volym på området. Syftet med boken är att stimulera kunskapsutveckling och dialog samt att inspirera till fortsatt forskning.

Lund: Studentlitteratur AB, 2017, 1. s. 61-68

Kunskap och politik: mellan nonchalans och teknokrati

Ahlbäck Öberg, Shirin

2018 (Svenska)Ingår i: Vetenskap och beprövad erfarenhet: Politik / [ed] Nils-Eric Sahlin, Lund: Media-Tryck, Lunds universitet , 2018, 1, s. 61-69

Abstract

Förhållandet mellan kunskap och politik är inte okomplicerat. Kunskapsstyrning kan nämligen utgöra minst två helt olika hot mot centrala demokratiska värden. Utredningar kan bli till tomma ritualer som motverkar sitt eget syfte och ger utrymme för kunskapsnonchalans. Men de kan också leda till att öppna diskussioner baserade på politiska värderingar överges för vad som kan beskrivas som ett expertvälde. Kommittéväsendet har historiskt sett placerat sig i en deliberativ mittenposition där politiker och experter utifrån sina olika utgångspunkter försökt resonera sig fram till en ”bästa lösning”. Frågan är dock om de förändrade förutsättningarna för utredningarna riskerar att verksamheten antingen nonchaleras eller att den överlåts åt experter.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Lund: Media-Tryck, Lunds universitet , 2018, 1. s. 61-69

Government Steering over Two Decades: A Large-N comparison

Ahlbäck Öberg, Shirin

Wockelberg, Helena

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

(Engelska)Ingår i: RC27 Structure and Organization of Government: Panel:  RC27.05 Out of Control or over Controlled? Incentives, Audits and New Public Management, 2016

Abstract [en]

The post-NPM debate on government control of state authorities is un-decisive in both problem description and in terms of suggested remedies. ‘Wicked problems’ are said to call for re-integration of state executives, and for enhanced government control in order to increase coordination between public organizations. At the same time, excessive (performance) control is accused of posing a threat to professionalism in the public sector and to its problem solving capacity. In this paper we build upon Verhoest et al’s (2004) suggestion that we need to treat autonomy as a multi-dimensional phenomenon and argue the importance of adopting a nuanced analytical perspective on issues of too much or too little control. Using a unique data set containing information on nearly 20 years of governmental steering as this is expressed in yearly appropriation direction documents (N=1330) issued by the Swedish government, we a) map out how the government’s demand for performance information has developed over time, and b) as we treat performance information demands as one out of many policy instruments in a government’s toolbox we also look for specific and stable combinations of different policy instruments (represented by autonomy dimensions). Our findings show that the number of performance information indicators requested from governments in appropriation direction-documents have on a general level decreased over time. From our bivariate and multivariate analyses we have shown that any government’s inclination to e.g. demand less performance information from its state agencies in general comes with a less autonomous management model for the state agency.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

2016.

Professions under Siege

Ahlbäck Öberg, Shirin

Bull, Thomas

Hasselberg, Ylva

Stenlås, Niklas

2016 (Engelska)Ingår i: Statsvetenskaplig Tidskrift, ISSN 0039-0747, Vol. 118, nr 1, s. 93-126

Abstract [en]

The purpose of this article is to analyse the effects of New Public Management (NPM) reforms on three specific professional groups. From this investigation it is clear that the assumptions inherent in the NPM reforms have resulted in a clear breach of what we theoretically refer to as the professional contract between the state and the professions. We show in this analysis that our studied professional groups have lost central aspects of their professional autonomy. We problematize the perception that an ever-increasing demand for steering and control of professionals within the public sector should be perceived as something exclusively good. In addition to the costs of monitoring, the centrally important paradox of accountability should be taken into consideration, i.e. responsible interpretation and application of external accountability demands rest on the cultivation of the virtues that support good administrative judgement, the type of judgement that is threatened by the control-schemes presented in this article.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Lund, 2016. Vol. 118, nr 1, s. 93-126

Reinventing the Old Reform Agenda: Public Administrative Reform and Performance According to Swedish Top Managers

Wockelberg, Helena

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

Ahlbäck Öberg, Shirin

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. 2016 (Engelska) Ingår i: Public Administration Reforms in Europe: The View from the Top / [ed] Gerhard Hammerschmid, Steven Van de Walle, Rhys Andrews & Philippe Bezes, Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016

Abstract [en]

In Sweden the institutional setup of semi-autonomous state agencies and local self-government predates some of the objectives of new public management reforms. Nevertheless, from the 1990s Sweden has been a zealous follower of NPM reforms. At present, Swedish top managers identify two main reform trends that correspond with the government’s goals for the public sector. One trend relates to already established management ideas, focusing on transparency, efficiency and performance. Another trend reflects an increased focus on citizenship as a question of consumer satisfaction. Soft steering tools appear to be effective in creating an elite consensus on public management policies.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Cheltenham: Edward Elgar Publishing, 2016.

Professionalism and organizational performance in the wake of new managerialism

Ahlbäck Öberg, Shirin

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

Bringselius, Louise

Lunds universitet.

2015 (Engelska)Ingår i: European Political Science Review, ISSN 1755-7739, E-ISSN 1755-7747, Vol. 7, nr 4, s. 499-523

Abstract [en]

With New Public Management came the idea that public organizations should be led by professional managers, rather than by professionals. This has been referred to as new managerialism. This article explores how new managerialism may affect professional autonomy in a public organization that enjoys a high – and constitutionally protected – degree of organizational autonomy. A framework distinguishing between organizational and occupational professionalism is adopted, in a 10-year case study of the Swedish National Audit Office (SNAO). The study shows how the autonomy of professionals at the SNAO was highly restricted, while management control systems were continuously expanded. At the same time, SNAO performance has been reduced. For example, the SNAO has been criticized for its high overhead costs. The study presented in this article, shows the complex interplay between professionalism, new managerialism, and organizational performance. Based on the findings from this study, the article maintains that it is equally important to consider how autonomy is distributed within agencies, as it is to consider how autonomy is distributed between the political sphere and the administration, when trying to explain organizational performance.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Cambridge: Cambridge University Press, 2015. Vol. 7, nr 4, s. 499-523

Kollegialitet och linjestyre: oförenliga roller eller nödvändig dualism?

Ahlbäck Öberg, Shirin

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

Ingår i: Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Uppsala universitet 50 år, 1964–2014 / [ed] Mattias Bolkéus Blom och Lars Magnusson, Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014, s. 123-13

Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 2014. s. 123-134

Skrifter rörande Uppsala universitet. C, Organisation och historia, ISSN 0502-7454 ; 103

The Public Sector and the Courts

Ahlbäck Öberg, Shirin

Wockelberg, Helena

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

(Engelska)Ingår i: The Oxford Handbook of Swedish Politics / [ed] Jon Pierre, Oxford: Oxford University Press, 2015

Abstract [en]

Recurring themes relating to the central constitutional principles of the public sector and the courts can be summarized as administrative dualism and institutional autonomy. The scope of the dual Swedish administrative model, as well as how much institutional autonomy government agencies and the courts are granted by the Constitution, has been strongly debated. These debates exemplify what we refer to as “the Swedish Constitution as a story of unresolved issues.” Paradoxically, substantial constitutional reforms in this area rarely come about due to regular constitutional reform making in Sweden. Instead, they are often the result of formally less demanding political decision making.

Decoupling in the age of market-embedded morality: responsible gambling in a hybrid organization Alexius, Susanna Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Grossi, Giuseppe 2018 (Engelska) Ingår i: Journal of Management and Governance, ISSN 1385-3457, E-ISSN 1572-963X, Vol. 22, nr 2, s. 285-313

Abstract [en]

This paper contributes to the understanding of hybrid organizations by refining the concept of decoupling as a strategic response to conflicting objectives and institutional expectations (Meyer and Rowan in Am J Soc 83:340–363, 1977). In today’s popular responsibility discourse one notes a hopeful “win–win” ideal that invites attempts, by companies in particular, to realize and balance conflicting values and to strive to fulfil both profit objectives and responsibility objectives. Although institutional theory has long acknowledged the strategic response of decoupling in organizational contexts, the potential of exploring and refining how this concept may be used to analyse strategic responses in the contemporary era of market-embedded morality has yet to be explored (Shamir in Econ Soc 37:1–19, 2008). There are good reasons to do so as the present-day discourse on the relation between the economy and morality offers a new set of options and challenges for legitimately responding to institutional demands. This paper draws on an explanatory, rich ethnographic and longitudinal case study of a Swedish fully state-owned company operating in the post 1990s gambling market. We suggest that contemporary hybrid organizations positioned at the crossroads of bureaucratic and market schemes of organizing, may find themselves in a particularly tight spot and seek legitimacy by decoupling—not only by adopting certain legitimizing structures, but also and increasingly with reference to market-embedded morality, a commoditizing of responsibility in their contested market setting. Based on the case findings, we suggest a distinction between organizationbased decoupling and marketbased decoupling and propose that market-based decoupling may be attractive to hybrid organizations owing to it being less sensitive to scrutiny and accountability claims. But at the same time, our findings indicate that market-based decoupling poses a risk to hybrid organizations, as it does not offer the same degree of legitimacy with key stakeholders/the general public as organization-based decoupling does.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

2018. Vol. 22, nr 2, s. 285-313

Nyckelord [en]

Decoupling, Market-embedded morality, Hybrid organization, SOE, Gambling market, Sweden, Svenska Spel

Nationell ämneskategori

Företagsekonomi

1 2 3 4 9