Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Att vara kund till staten

Kapitel i bok, 

FörfattareTom Karlsson |Förvaltningshögskolan

Publikationsår2020Publicerad iStatlig förvaltningspolitik för 2020-talet: En forskningsantologi

Sammanfattning

Det har blivit allt vanligare att myndigheter pratar om kunder. Det kan handla om tämligen ytliga fall som när Transportstyrelsen hänvisar till kundtjänst på sina hemsidor. I andra fall handlar det om hur till exempel Pensionsmyndigheten mäter och utvärderar kundnöjdhet som indikation på om myndigheten möter de kvar om god kvalitet som ställs på den offentliga sektorn. Det kan också handla om till synes mer genom-gripande förändringar som när Försäkringskassan inom organisationen diskuterar medborgare som kunder, eller när Arbetsförmedlingen inför så kallade kundresor för att öka servicetillgängligheten i verksamheten. I det här kapitlet diskuterar jag statsförvaltningens olika försök att skapa förutsättningar för en kundroll inom statlig verksamhet. Syftet är att problematisera användningen av kundbegreppet inom olika statliga verksamheter.Länkar

FörlagStatskontoretFörlagsortStockholm

En modern myndighet: Trafikverket som ett förvaltningspolitiskt mikrokosmos Jacobsson, Bengt Sundström, Göran Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). 2017 (Svenska) Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt) Ort, förlag, år, upplaga, sidor Lund: Studentlitteratur AB, 2017. , s. 204 Nationell ämneskategori Studier av offentlig förvaltning Forskningsämne statsvetenskap

Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten Andersson, Catrin Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Erlandsson, Magnus Sundström, Göran Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). 2017 (Svenska)

Marknadsstaten: om vad den svenska staten gör med marknaderna – och marknaderna med staten Andersson, Catrin Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). Erlandsson, Magnus Sundström, Göran Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen. Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (SCORE). 2017 (Svenska)

The case against bureaucratic discretion / Steven G. Koven. Koven, Steven G. (författare) ISBN 303005778X Publicerad: [Cham, Switzerland] : Palgrave Macmillan, [2019] Copyright: ©2019 Engelska xi, 238 pages Bok Sammanfattning

This book explores contemporary and historical examples of bureaucratic discretion to describe a continuum of resistance to authoritative directives by hierarchical superiors. Resistance ranges from blind obedience or complete nonresistance to street-level opposition; in between these extremes, however, are minimal compliance and resistance sanctioned by immediate superiors. Although politicians may pass legislation, the subject of bureaucratic implementation or lack thereof remains an area of vital concern. Grounded in administrative theory (beginning with Woodrow Wilson’s seminal discussion of the virtue of adopting a businesslike approach to American governing) and emphasizing the power of street-level bureaucrats, the aim of this book is to expand awareness of the potentially dangerous power of insulated bureaucrats.