Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan: Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen Ivarsson Westerberg, Anders 2017 (Svenska) Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)

Abstract [sv]

Den första januari 2015 sjösattes den kanske största organisationsreform som genomförts i Sveriges statsförvaltning – omorganisationen där de 21 länspolismyndigheterna slogs ihop till en enda nationell polismyndighet. Syftet med reformen var att komma närmare medborgarna samtidigt som förmågan att fatta beslut på en samordnad central nivå skulle stärkas.

I november 2016 arrangerade Förvaltningsakademin ett seminarium om denna reform. I panelen deltog forskare, poliser, journalister och rikspolischef Dan Eliasson. Första delen av seminariet handlade om hur själva reformen blev till. Den andra delen var ett panelsamtal där deltagarna utifrån sina olika perspektiv diskuterade kring frågor som: Vilka negativa och positiva effekter kan vi se så här långt? Hur ser vi på framtiden?

I denna skrift presenteras en utskrift av seminariet. Här ges även ett teoretiskt perspektiv samt en översikt över de reformer den svenska polisen genomgått sedan mitten av 1960-talet.

Anders Ivarsson Westerberg är docent i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Huddinge: Södertörns högskola, 2017. s. 88 Upplaga: 1

Bli först att kommentera på “Det finns ett kaos mellan verkligheten och kartan: Rapport från Förvaltningsakademins seminarium om den stora polisreformen Ivarsson Westerberg, Anders 2017 (Svenska) Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)