Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Syns inte men finns ändå…: Ett seminarium om förvaltningspolitik

Anders Ivarsson Westerberg,

Göran Sundström,

Samlingsverk (redaktörskap)

Abstract [sv]

Ska skolan och sjukvården förstatligas? Hur utses och avskedas myndighetschefer? Vad är egentligen New Public Management? Frågor om hur offentliga åtaganden organiseras och styrs står i centrum för samhällsdebatten. Men varför gör förvaltningspolitiken så lite väsen av sig?

Så stod det i inbjudan till seminariet ”Syns inte men finns ändå…” som arrangerades av Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola den 7 februari 2014.

Vid seminariet deltog några personer som vid olika tidpunkter och på olika sätt varit delaktiga i svensk förvaltningspolitik. Paneldeltagarna diskuterade hur de uppfattade den förvaltningspolitiska utvecklingen, hur de själva har påverkat utvecklingen och vad som bör göras i framtiden. Även om det fanns skillnader var panelen rörande överens om att förvaltningspolitik är viktigt och borde spela en större roll i den politiska diskussionen.

I denna skrift publiceras en utskrift av seminariet tillsammans med en inledande artikel av Anders Ivarsson Westerberg och Göran Sundström där de placerar förvaltningspolitik i ett vetenskapligt sammanhang.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Huddinge: Södertörns högskola, 2014, 1. , s. 63

Serie

Förvaltningsakademin ; 2

Staten och granskningssamhället

Anders Ivarsson Westerberg, Bent Jacobsson,

Samlingsverk (redaktörskap) (Övrigt vetenskapligt)

Abstract [sv]

Granskningar har blivit både vanligare och alltmer omdiskuterade. Många har börjat tala om förekomsten av ett granskningssamhälle. Granskningar – vare sig de kallas revision, tillsyn, kontroll, kvalitetssäkring, inspektion, utvärdering eller certifiering – har idag många förespråkare, men börjar också få sina kritiker.

Den 15 februari 2013 hölls ett vittnesseminarium med rubriken ”Staten och granskningssamhället” vid Södertörns högskola. Där fördes en livlig diskussion såväl om granskandets välsignelser som om dess avigsidor. Tre frågor stod i fokus: varför granskas det så mycket? Vad händer när man granskar? Vilka konsekvenser får det myckna granskandet?

I denna skrift publiceras utskriften av vittnesseminariet tillsammans med en inledande artikel av Bengt Jacobsson och Anders Ivarsson Westerberg som ställer frågan om det finns någon väg ut ur granskningssamhället?

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Huddinge: Södertörns högskola, 2013, 1. , s. 86

Den offentliga verksamhetens villkor

Ahlbäck Öberg, Shirin

Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga vetenskapsområdet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Statsvetenskapliga institutionen.

Texten ingår i Snabbtänkt – reflektioner från valet 2018 av ledande forskare (Nord, Lars, Grusell, Marie, Bolin, Niklas och Falasca, Kajsa (red.), där närmare 100 forskare bidrar med 80 texter som analyserar och reflekterar över 2018 års val och valrörelse. Texterna är samlade i en gratis nedladdningsbar rapport, publicerad 10 dagar efter valet 2018.

Snabbtänkt är ett initiativ från forskningscentret DEMICOM vid Mittuniversitetet.

Abstract [sv]

I Sverige arbetar en tredjedel av arbetskraften i statlig eller kommunal regi. Väljarnas kontaktyta med den offentliga verksamheten är således stor, och ändå skulle jag säga att en sammanhållen diskussion om den offentliga sektorns arbete och organisation – s.k. förvaltningspolitik – har lyst med sin frånvaro i årets valrörelse. För vad vet vi om partiernas hållning till statsförvaltningen och den kommunala förvaltningen?

Ort, förlag, år, sidor

Sundsvall: Mittuniversitetet , 2018. , s. 1

Staten och granskningssamhället Ivarsson Westerberg, Anders Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin. ORCID-id: 0000-0002-9631-6012 Jacobsson, Bengt Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. 2013 (Svenska)

Abstract [sv]

Granskningar har blivit både vanligare och alltmer omdiskuterade. Många har börjat tala om förekomsten av ett granskningssamhälle. Granskningar – vare sig de kallas revision, tillsyn, kontroll, kvalitetssäkring, inspektion, utvärdering eller certifiering – har idag många förespråkare, men börjar också få sina kritiker.

Den 15 februari 2013 hölls ett vittnesseminarium med rubriken ”Staten och granskningssamhället” vid Södertörns högskola. Där fördes en livlig diskussion såväl om granskandets välsignelser som om dess avigsidor. Tre frågor stod i fokus: varför granskas det så mycket? Vad händer när man granskar? Vilka konsekvenser får det myckna granskandet?

I denna skrift publiceras utskriften av vittnesseminariet tillsammans med en inledande artikel av Bengt Jacobsson och Anders Ivarsson Westerberg som ställer frågan om det finns någon väg ut ur granskningssamhället?

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Huddinge: Södertörns högskola, 2013, 1. , s. 86

Serie

Samtidshistoriska frågor, ISSN 1650-450X ; 26

Nationell ämneskategori

Statsvetenskap Ekonomi och näringsliv

I medborgarnas tjänst: Essäer om förvaltningspolitik Jacobsson, Bengt Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin. 2014 (Svenska)

Abstract [sv]

Är medborgarna verkligen i fokus när staten organiserar sina verksamheter? Hur har nya och förändrade styrformer påverkat skolan? Hur hanterar man att den finansiella revisionen inom statsförvaltningen hämtat mycket av regler från ett näringsliv som i grunden har helt andra uppgifter än de flesta myndigheter? Här presenteras elva essäer med utgångspunkt i uppdragsutbildningen ”Förändring och styrning i staten” som Förvaltningsakademin gav för Riksrevisionen under 2013.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Huddinge: Södertörns högskola , 2014, 1. , s. 163

Serie

Förvaltningsakademin ; 1

Nationell ämneskategori

Statsvetenskap

Fotnoter till förvaltningspolitiken: Lärande, styrning and all that jazz… Jacobsson, Bengt Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Förvaltningsakademin. Södertörns högskola, Institutionen för samhällsvetenskaper, Företagsekonomi. 2015 (Svenska)

Abstract [sv]

”Det systematiska lärandet har aldrig riktigt fått fotfäste i staten. Politiska logiker är mestadels framåtblickande, och inriktade mot hur man genom reformer och andra åtgärder ska kunna uppnå önskvärda framtider. Trots expansionen av granskning under senare år är reflektioner kring den existerande organiseringens ändamålsenlighet en bristvara.”

Bengt Jacobsson diskuterar i denna essä hur man kan förstå den styrning som förekommer i staten, hur styrningen i dagens statsförvaltning har utvecklats över tiden och hur mål och resultatstyrningen kommit att dominera i svensk statsförvaltning. Avslutningsvis ger han förslag på hur regeringen både skulle kunna stimulera myndigheternas men också sin egen förmåga att på ett systematiskt sätt lära av erfarenheter.

Bengt Jacobsson är professor i företagsekonomi och verksam vid Förvaltningsakademin, Södertörns högskola.

Förvaltningsakademin är en mångvetenskaplig centrumbildning vid Södertörns högskola som bedriver uppdragsutbildning och forskar om statsförvaltning samt verkar för kvalificerade möten mellan forskning och praktik.

Ort, förlag, år, upplaga, sidor

Huddinge: Södertörns högskola , 2015, 1. , s. 64

Serie

Förvaltningsakademin ; 3

Nationell ämneskategori

Statsvetenskap Studier av offentlig förvaltning