Förvaltningsakademin

En blogg från centrumbildningen Förvaltningsakademin vid Södertörns högskola.

Att vara kund till staten

Kapitel i bok, 

FörfattareTom Karlsson |Förvaltningshögskolan

Publikationsår2020Publicerad iStatlig förvaltningspolitik för 2020-talet: En forskningsantologi

Sammanfattning

Det har blivit allt vanligare att myndigheter pratar om kunder. Det kan handla om tämligen ytliga fall som när Transportstyrelsen hänvisar till kundtjänst på sina hemsidor. I andra fall handlar det om hur till exempel Pensionsmyndigheten mäter och utvärderar kundnöjdhet som indikation på om myndigheten möter de kvar om god kvalitet som ställs på den offentliga sektorn. Det kan också handla om till synes mer genom-gripande förändringar som när Försäkringskassan inom organisationen diskuterar medborgare som kunder, eller när Arbetsförmedlingen inför så kallade kundresor för att öka servicetillgängligheten i verksamheten. I det här kapitlet diskuterar jag statsförvaltningens olika försök att skapa förutsättningar för en kundroll inom statlig verksamhet. Syftet är att problematisera användningen av kundbegreppet inom olika statliga verksamheter.Länkar

FörlagStatskontoretFörlagsortStockholm

Bli först att kommentera på “Att vara kund till staten