Biologiskt kulturarv

Biologiskt kulturarv

Medarbetare

Projektet är ett samarbete mellan Centrum för biologisk mångfald vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), EnterForum (Centrum för Entreprenörskap) vid Södertörns högskola, samt Proneo AS.  Vi som arbetar i projektet från våra respektive organisationer är:

Bolette Bele

Forsker

Divisjon for matproduksjon og samfunn

Kulturlandskap og biomangfold

(+47) 911 95 359

 

Paulina Rytkönen

Forskare och lärare

Avdelningen för Företagsekonomi och

Enter Forum (Centrum för Entreprenörskap)

(+46) 86084109

paulina.rytkonen@sh.se

 

Paul Sverre

Prosjektleder, Næringsutvikling og foretaksøkonomi, med spesialisering innen naturbaserte næringer som lokalmat og reiselivsutvikling. I tillegg er jeg god på å bygge nettverk og relasjoner.

@ paul.sverre.roe@proneo.no

(+47) 924 46 220

 

Håkan Tunón

Forskningsledare vid Centrum för biologisk mångfald

(+46) 18-672591, 070-3615010