Välkommen!

Vilken roll spelar berusning i sexuella relationer?

I samband med #Metoo-rörelsen och den nya samtyckeslagstiftningen har frågor om sexuella relationer och trakasserier fått ny uppmärksamhet i samhällsdebatten. Det som däremot inte diskuteras lika mycket är frågan om vilken betydelse alkohol och berusning spelar i sådana situationer. För att öka kunskapen om detta genomför vi nu en intervjustudie om hur unga vuxna förhåller sig till berusning och samtycke i nattlivet.

Vill du få tillfälle att ”tänka högt” om dina erfarenheter av nattliv, berusning, sexualitet och samtycke och samtidigt bidra till viktig forskning om ungas livsvillkor? Till och med april i år kan du som är mellan 18-25 år medverka i en intervju!

Vill du delta i vår studie?