Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Vi behöver fler lärare

Lärarutbildningen på Södertörns högskola är en av våra största utbildningar som också har överlag ett bra söktryck och goda resultat. Att lärarutbildningen också är viktig för samhället får jag bekräftat när jag träffar företrädare för södertörnskommunerna, där kommer hela tiden frågan upp hur vi tillsammans ska få till skolor som skapar möjligheter för eleverna och utveckling i samhället. Det handlar om sådant som att hitta praktik och VFU-platser till våra studenter, hur kan vi bidra till livslångt lärande för yrkesverksamma lärare, och hur vi kan bidra med vår forskning till skolans utveckling.

En fråga som hela tiden kommer upp är lärarbristen. Skolverket räknar med att det skulle behöva examineras ungefär dubbelt så många lärare per år för att möta behovet. Orsakerna till lärarbristen är flera. Befolkningen växer samtidigt som många går i pension. Dessutom har läraryrket oförtjänt dåligt rykte och uppfattas inte som attraktivt. Alltför många har en felaktig bild av löneläget, utsikterna för att göra karriär och hur skolans arbetsmiljö är.

För att få fler att välja lärarutbildningen nu inför hösten har Södertörns högskola tillsammans med 13 andra lärosäten gått samman i kampanjen ”Jag är lärare” (jagarlarare.se). Att vi går ihop på det sättet ska förhoppningsvis göra det lättare att nå ut till potentiella studenter, och att fler upptäcker möjligheten till ett viktigt jobb där det går att göra skillnad. Ansatsen i kampanjen är att få fler att pröva tanken att se sig som lärare. Vi vill tillsammans visa på de många positiva sidor som finns i att arbeta med undervisning. Vi vill öppna porten till ett kreativt och utvecklande arbetsliv där mötet med unga människor och privilegiet att bidra till deras utveckling är grunden.


Bli först att kommentera på “Vi behöver fler lärare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *