Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Våra studenter vill något annat

De senaste veckorna har jag ägnat en del tid åt att ta del av vår pågående marknadsföringskampanj, se jagvillnågotannat.se. Syftet är förstås att få fler att upptäcka oss och att välja att studera hos oss så här i ansökningstider. Det är en stark kampanj som rör hela Södertörns högskola, som tar ställning och kopplar till våra strategier och vår vision.

Bakom en sådan här kampanj ligger som jag har förstått bland annat undersökningar som visar att de blivande studenterna har ett stort samhällsintresse och att de vill studera och arbeta med något som intresserar dem. De är dessutom oroliga över att välja fel utbildning och känner också oro över vart världen är på väg. Det här är en oro som är lätt att dela; vår omvärld präglas av växande nationalism, faktaresistens, krig och våld, miljöproblem. Det som gör mig glad är att unga idag visar så stor vilja att vara med och bidra till att förändra. Vi har ju i vår vision slagit fast att vi vill vara platsen för samtal om vår tids stora frågor, och vi välkomnar verkligen blivande studenter som vill delta i de här samtalen med oss. Det finns förstås också mycket i världen som förändras till det bättre, som att fattigdomen minskar totalt sett – men den utvecklingen hotas samtidigt av allt ifrån klimatförändringar till växande politisk oro.

VI kopplar ju i och med kampanjen och nu i arbetet framöver ihop våra utbildningar med FN:s 17 globala mål för en hållbar framtid. De 17 målen utgör ju en genomtänkt karta över det som vi tillsammans behöver åstadkomma för en bra framtid. Vad kan då vara viktigare än att knyta an till dessa? Det är också intressant att på det här sättet se hur våra olika program och kurser tar upp de 17 målen. Alltifrån programmen Miljö och utveckling, Journalistik med samhällsstudier, Grundlärarutbildning med interkulturell profil, till någon av kurserna Historia A med genus- och interkulturellt perspektiv, eller Retorik A så finns de 17 målen där.


1 reaktion på “Våra studenter vill något annat

  1. Walter Roth

    Våra studenters engagemang och att ”Jagvillnågotannat”, visade sig redan, när Södertörns högskola startade. Tillväxten från noll till sju tusen helårsstudenter på sju år, berodde förmodligen på att studenter, lärare och personal ville samma sak. Att tillsammans bygga en mångkulturell högskola där alla kände sig delaktig och fick möjlighet att förverkliga sina drömmar.
    För att kampanjen skall lyckas behöver högskolan och vi medarbetare visa i praktisk handling att också ”vi vill något annat”. Våra studenter är i dag i kontakt med hela världen. Frågan är om vi och Södertörns högskola är i kontakt med våra studenter?

    Reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *