Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Seminarier, till frukost och lunch

Nu på måndag 1 april startar arbetet med utvecklingsplanen 2020-2024 på allvar, i och med att det första frukost/lunchseminariet avhålls. Syftet med dessa seminarier är att få in material för att identifiera de 6-8 teman som utvecklingsplanen är tänkt att ta upp. Alla högskolans medarbetare är välkomna att själva initiera ett tema och föreslå en rubrik för ett av seminarierna. Dessa behöver förstås också deltagare, och alla inbjuds att vara med i så många som möjligt av de seminarier som nu håller på att ta form. Här kan den som vill anmäla sig till att delta.

Det sista passet är schemalagt till den 28 maj. Utöver de här seminarierna kommer också dialoger att föras med högskolans organisatoriska enheter, såsom institutionsnämnder eller ledningsgrupper. Det som har kommit upp samlas in och tas in i arbetet med att formulera ett första utkast till plan, som efter sommaren skickas på en remissrunda, för att så småningom i slutet på året vara föremål för ett beslut i högskolestyrelsen.

Av de 16 entimmas pass som är avsatta har i skrivande stund cirka hälften bokats upp, så det finns ännu plats för den eller de som vill lyfta ett tema eller en fråga. Det första seminariet på måndag kl 11.45 i F11 har temat ”Medborgerlig bildning – ett av högskolans tre M. Vad står det för och hur kan vi inspireras av begreppet i utvecklingsarbetet?”. Det arrangeras av Henrik Bohlin och Pamela Schultz Nybacka, och gästas av tidigare rektor Ingela Josefson. I titlarna för de påföljande seminarierna finns nyckelord som jämställdhet, breddad rekrytering – breddat deltagande, En högskola!, samhällsrelevans/hållbarhet, och internationalisering. Jag kommer att försöka vara med själv så mycket jag kan och hoppas på bra diskussioner och stort deltagande!


Bli först att kommentera på “Seminarier, till frukost och lunch

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *