Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Metoo och akademiuppropet

Att nu metoo rörelsen har nått universitet och högskolor är viktigt och positivt. De händelser som beskrivs är skrämmande och deprimerande, men att de nu genom metoo blir synliga gör att vi har en möjlighet att faktiskt förändras. Den chansen måste vi ta, och förvalta på rätt sätt.

Det första är att de hemska händelser som nu kommer fram naturligtvis är helt oacceptabla och måste upphöra. Jag måste försäkra mig om att det som inträffar hos oss fångas upp och tas om hand. Här finns rutiner och planer att använda och jag förväntar mig nu att vi alla har koll på dessa och att vi använder dom. I den nyhet som publicerades på medarbetarwebben på sh.se 17 november finns information och länkar, den finns upplagd som en separat post här.

Det andra är den kultur och de normer som under lång tid har gjort detta möjligt. En viktig sak som jag tycker att metoo också belyser är de strategier som den som riskerar att utsättas måste använda för att undvika trakasserier; per definition innebär ju det att just det övergreppet inte inträffar, men till stor kostnad för den som måste skydda sig. Kostnaden kommer i form av förlorad tillit, kreativitet, arbetsglädje, allt det som är riktigt dyrbart.

Att förändra denhär kulturen är den svåra och långsiktigt viktigaste uppgiften. Den faller ju framförallt på de av oss som har formell eller informell makt. Ett speciellt ansvar har vi män. Vi behöver lyssna noga på berättelserna, ta till oss dessa och se vår egen roll.

Vi kan börja med att se över sådant som handledarutbildning och ledarskapsutbildningar i ljuset av det vi nu får veta. Men vi borde också se till att ta ett övergripande perspektiv. Formerna för detta får jag återkomma till, men är säker på att det finns mycket kunskap hos oss som kan bidra.


1 reaktion på “Metoo och akademiuppropet

 1. Krister

  När det kommer till jämställdhet rent generellt så är kvinnor inte direkt några helgon.
  De gör allt från att inte inkludera män i gemenskapen, till att utesluta män ur ”jämställdhetskampen”,
  till att driva rörelser som helt utesluter män.
  Som ”’#metoo.

  Reply

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *