Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Internationalisera!

Just nu, mellan den 15 och 29 januari, går det att ansöka om utbytesstudier för nästa läsår. Utbytesstudier innebär möjligheten att studera en del av sin utbildning utomlands. Att kunna byta ut en termin eller ett visst antal poäng i sin utbildning mot studier vid ett partneruniversitet utomlands ger fantastiska möjligheter att uppnå internationell spets såväl som akademisk bredd, förutom många personliga erfarenheter.

Södertörns högskola har många och goda akademiska kontakter med andra utbildningsinstitutioner runt om i världen. En del av dessa kontakter är formaliserade i samarbetsavtal inom utbildning, vanligtvis mobilitetsavtal för studenter och lärare. Utbytesavtalen uppgår idag till omkring 130 partneruniversitet i ett 40-tal länder. Högskolan har särskilt framgångsrika utbyten i t.ex. Frankrike, Tyskland, Japan, USA, Sydkorea, Georgien och Jordanien. Det finns också goda möjligheter till en utbytestermin i så skilda länder som Chile, Libanon, Grekland, Ryssland och Tanzania. För närvarande kan vi erbjuda omkring 350 utbytesplatser för utresande studenter varje läsår, så det finns goda möjligheter för den som vill att resa ut.

Internationalisering av högre utbildning är något som är viktigt för Södertörns högskola, liksom för Sverige som helhet. Den statliga utredning som har i uppdrag att ta fram förslag på hur Sveriges högre utbildning och forskning ska bli mer internationaliserad har under året som gått lämnat två betänkanden med ett flertal lagförslag och rekommendationer till svenska lärosäten (SOU 2018:3 och SOU 2018:78). Bland de föreslagna målen finns att fler studenter bör studera en del av sin utbildning utomlands och att internationalisering bör tydligare integreras i kurs- och utbildningsplaner. Universitets- och högskolerådet (UHR) har i sin rapport ”Det akademiska värdet av mobilitet” pekat på att vägledning kring utbytesstudier bör koppla utbytet till utbildningens innehåll samt att den bör vara proaktiv och ges återkommande under studietiden.

Om du som student vill veta mer om hur du kan åka på utbytesstudier, och det är klart att du vill, prata gärna med högskolans internationella handläggare som ger råd och stöd inför ansökan. Du når dem på exchange@sh.se eller på drop-in tid i Studie- och karriärcenter tisdagar och torsdagar kl 12.30-13.30. Praktisk information finns också på sidorna om att studera utomlands på webben. Den ansökningsomgång som är öppen nu stänger 29 januari, så det är bäst att kolla upp det genast!


Bli först att kommentera på “Internationalisera!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *