Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Södertörn hyllar är här – boka in 7:e februari

Varje lärosäte har sin akademiska högtid där framgångar och forskning lyfts fram och där medarbetare samlas med inbjudna gäster för en stor fest. Så även Södertörns högskola – men i år har vi utökat högtiden med en eftermiddag vi döpt till ”Södertörn hyllar – en eftermiddag med kunskap, mingel och möten”. Under den här eftermiddagen kommer några av våra nyblivna professorer hålla SH Talks, korta populärvetenskapliga anföranden om sin forskning som livesänds. Vi kommer också dela ut priser till Guldgripen (årets lärare, som studenterna utser) och årets alumn. Eftermiddagen avslutas med att årets hedersdoktor håller sitt tal.

Med Södertörn hyllar vill vi öppna upp högskolan, visa upp bredden och djupet i vår forskning och bjuda in till samtal och mingel. Självklart hoppas vi att många studenter, alumner och medarbetare kommer hit och deltar den 7:e februari! Bjud in vänner och sprid informationen i era forum så att fler kan ta del av Södertörn hyllar!

Ett nytt intressant år

Nu har det nya året satt igång, och januari är snart slut. När jag ser tillbaka på år 2017 finns det flera höjdpunkter; det höjda forskningsanslag som har aviserats tidigare kommer nu från och med 2018; vi har fått positiva utvärderingar av våra utbildningar och varit framgångsrika i vår samverkan, med mera.

I oktober beslutade Universitetskanslersämbetet att ge Södertörns högskola tillstånd att utfärda licentiat- och doktorsexamen inom området utbildningsvetenskapliga studier. Att vi alltså nu får ett femte tillstånd att examinera doktorer är en kvalitetsstämpel både för vår utbildning och forskning. Examenstillståndet i utbildningsvetenskapliga studier stärker också forskningsbasen för lärarutbildningen, vilket var en anledning till att Södertörn ansökte om examenstillståndet. Under året fick vi också beskedet om att vi nu kan utfärda socionomexamen. Programmets inriktning mot storstadsprofil förbereder studenterna för samhällets utmaningar och att utbildningen ges av en modern högskola med placering i Flemingsberg känns verkligen passande. Vi får också sällskap i Moas båge av Delmos, delegationen mot segregation. Vi har varit lyckosamma hos externa forskningsfinansiärer och under året tagit fram en ny modell för användningen av det höjda anslaget för forskning och forskarutbildning som ger professorer viss garanterad forskningstid, och som jag hoppas ska öka möjligheterna till initiativ i forskningen.

Under 2018 finns ett antal saker att ta tag i. En sådan är att vi, liksom landets övriga lärosäten behöver ta hand om de erfarenheter som har kommit fram i metoo-rörelsen, och omsätta det i tryggare miljöer för studenter, doktorander, lärare och alla anställda. En annan fråga som jag tror att vi behöver närma oss och ägna energi åt under året är att fortsätta utveckla hur vi rekryterar lärare och forskare. Det är en väldigt viktig uppgift som får stora konsekvenser för hur och vad vi kommer att göra i framtiden. Det läggs förstås mycket arbete och engagemang på detta inom rekryteringskommittéerna och personalavdelningen med flera, men det är också någonting som vi ständigt behöver utveckla och förbättra, inte minst när det gäller jämställdhet.

Jag ser hursomhelst fram mot ett intressant 2018!