Rektorsblogg

Rektorsblogg på Södertörns högskola

Välkomna!

Så har terminen startat och det är med glädje jag hälsar medarbetare och studenter välkomna till Södertörns högskola! För en del av er studenter är det ett välkommen tillbaka. Ni är vana studenter, hittar till föreläsningssalarna och i biblioteket. För andra av er är det ett välkommen till ett helt nytt liv som student, ett välkommen till att skaffa er kunskaper, och kanske vänner för livet. Jag hoppas att er första vecka här varit bra!

Södertörns högskola har en vision som lyder: ”Södertörns högskola bidrar till en hållbar samhällsutveckling genom forskningsframsteg, bildning och kritiska samtal om vår tids stora frågor.” Jag tänker att ni som nu fortsätter eller påbörjar era studier här hos oss är de som ju kommer att driva de här samtalen. Att samtalen kanske startar över en kopp kaffe i cafét, fortsätter i föreläsningssalen och lever vidare i kårens lokaler på kvällen. Att vi lyssnar till andras åsikter, som kanske inte alltid stämmer överens med min, att vi respekterar varandras olikheter, att vi förenas av en vilja att hitta lösningar och förändringar till det bättre. Att de här samtalen är viktiga, att ni är viktiga, för att bidra till en hållbar samhällsutveckling.

Stora ord kanske, men jag tror att ni har engagemanget och viljan och som rektor ser jag det som min uppgift att ge er de bästa förutsättningarna och verktygen att föra samtalen och ta till er kunskaperna.

Vi ses säkert i korridorerna framöver, annars kan ni också nå mig på mailadressen rektor@sh.se.

Och till alla medarbetare och samarbetspartners; jag hoppas ni haft en skön sommar och att ni liksom jag ser fram emot att sätta igång ännu ett läsår här på Södertörns högskola.