Reinvent

Ett forskningsprojekt om att återskapa förorten i fragmenterade landskap

Seminarium 13 december: ” Whateverland: Cities as unique sites and nodes in global networks”

Högre seminarium arrangerat av projektet Re-invent vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den 13 december gästas vi av Sr Lecturer Jerzy Kociatkiewicz från Sheffield University. Temat för seminariet är: Whateverland: Cities as unique sites and nodes in global networks.

Tid och plats

När: onsdag 13 december kl.13:00-15:00

Var: Sal ME 552, på plan 5 i E-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

För er som önskar fika med lussebulle behöver anmäla sig senast den 11 december till: reinvent@sh.se

Varmt välkomna!

Anmäl dig till nästa seminarium 22 november!

Högre seminarium arrangerat av projektet Re-invent vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den 22 november pratar vi om drivkrafter bakom segregation i urbana områden. Martin Korpi och Patrik Tingvall presenterar sitt paper ”What’s Driving Segregation in Urban Areas? Some Theory and Initial Results”.

Tid och plats
När: onsdag 22 november kl. 11:00-13:00
Var: Sal ME 355, på plan 3 i E-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Anmälan görs till: reinvent@sh.se – senast en vecka innan seminariet!

Varmt välkomna!

Nästa seminarium 25 oktober!

Högre seminarium arrangerat av projektet Re-invent vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den 25 oktober pratar vi segregations- och integrationspolitik. Sandra Karlsson presenterar sin avhandling ”Områdesbaserad politik – möjligheter till strukturell förändring: Lokalt utvecklingsarbete i marginaliserade bostadsområden i Malmö”.

Klicka här för att läsa mer om avhandlingen.

Tid och plats
När: onsdag 25 oktober kl. 11:00-13:00
Var: Sal MC 213, på plan 2 i C-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Anmälan görs till: reinvent@sh.se – senast en vecka innan seminariet!

Varmt välkomna!

 

Nästkommande seminarier:

22 november 2017
11:00-13:00
Lokal: ME355
Patrik Tingvall och Martin Korpi, Södertörn
TBA
31 januari 2018
11:00-13:00
Lokal: TBA

Mini-utställning med konceptuella skisser till samverkansaktiviteter och ett fysiskt centrum och gemensamt kårhus för samverkan och interaktion i Flemingsberg!

I anslutning till Reinvent-konferensen på fredag den 6:e oktober presenterar studenterna på utbildningsprogrammet IT, medier och design sina skisser på ett hus för samverkan mellan olika aktörer vid Campus Flemingsberg och olika aktiviteter och tjänster som detta centrum ska byggas upp av.

Passa på att besöka utställningen som äger rum på fredag 6/10 kl. 12-13 utanför MB505 (ovanför aulafoajén).

För mer information klicka här för att komma till medietekniks hemsida eller kontakta:
johan.bornebusch@sh.se eller sofia.lundmark@sh.se

Skrika högst eller högsta nyttan – infrastrukturens roll i samhällsbygget

Jonas Lindström talar på Business Arena Stockholm 2017-09-20.

Infrastrukturen är samhällets ryggrad, här utvecklar vi de kommunikationer som kopplar samman kvarter och städer. Men samhället förändras och med det hur vi bor och rör oss, kraven på bra kommunikationer ökar. Gamla lösningar kan innebära barriärer i stadsbilden som underblåser segregationen. Prioriteringskrav i budgeten kan innebära att tillväxten hämmas i delar av landet. Ekonomiska incitament kan ge en skev syn på var det ska satsas? Finns helhetsgreppet när vi planerar infrastrukturen? Vad är infrastrukturens roll för att bygga bort segregation? Är det den största nyttan som ligger till grund för ny infrastruktur, eller gäller det att skrika högst?

Konferens 6 oktober: ATT ÅTERSKAPA FÖRORTEN

Forskningscentret REINVENT och projektet med samma namn vid Södertörns högskola inbjuder till konferens kring temat ”att återskapa förorten”.

Forskare, experter från medverkande partners samt särskilt inbjudna talare diskuterar projektets pågående arbeten samt drar lärdomar från inbjudna externa forskare sysselsatta med liknande frågor. Som underlag för diskussionerna presenteras bidrag i form av textutkast och/eller presentation kring projektets centrala begrepp och deras betydelse för stadsutveckling, samt forskning och undervisning.

När: den 6 oktober
Var: Södertörns högskola, MB 505
Anmälan görs till reinvent@sh.se senast 29 september

 

Varmt välkommen!

Walk and Talk i Flemingsberg

Idag genomförde Reinvent en rundvandring i Flemingsberg för att ta reda på mer om vad som är på gång i området.

Rundturen gjorde korta stop vid ett antal platser som ansluter till campusområdet där olika representanter berättade om vad som händer på platsen. Tillsammans med verksamma i Flemingsberg diskuterades vidare samverkansmöjligheter under lite mer avslappnande former. Platser som besöktes:

  • NEO och Technology and Health
  • Huddinge sjukhus
  • Flemingsbergs centrum och Grantorp
  • Hälsovägsprojektet och Flemingsbergsdalen
  • Framtidens Lab/KI – ANA 8
  • ByggVesta studentbostäder

 

Nästa seminarium 27 september!

Högre seminarium arrangerat av projektet Re-invent vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den 27 september kommer Helena Olsson som ansvarar för stadsutvecklingsfrågor på Fastighetsägarna Stockholm att ge oss en spännande presentation. Under titeln ”BID på svenska, lokal fastighetsägarsamverkan i praktiken” berättar hon om vad BID (Business Improvement District) är och hur BID- inspirerad fastighetsägarsamverkan skapar värde i form av affärsnytta, stadsmiljö och samhälle.

Tid och plats
När: onsdag 27 september kl. 11:00-13:00
Var: Sal MC 224, på plan 2 i C-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Anmälan görs till: reinvent@sh.se – senast en vecka innan seminariet!

Varmt välkomna!

 

Nästkommande seminarier:

25 oktober 2017
11:00-13:00
Lokal: MC213
Sandra Karlsson, f.d.KTH
TBA
22 november 2017
11:00-13:00
Lokal: ME355
Patrik Tingvall och Martin Korpi, Södertörn
TBA
31 januari 2018
11:00-13:00
Lokal: TBA

Seminarium 24 maj: ”Stadsliv och levande lokala centrum”

Högre seminarium arrangerat av projektet Re-invent vid Institutionen för samhällsvetenskaper, Södertörns högskola.

Den 24 maj ska Fredrik Bergström, ekonomie doktor i nationalekonomi och affärsområdeschef i det globala analys- och teknikkonsultföretaget WSP, ge en presentation med titeln ”Stadsliv och levande lokala centrum”.

Tid och plats
När: onsdag 24 maj kl. 11:00-13:00
Var: Sal ME 355, på plan 3 i E-flygeln, Moas båge, Södertörns högskola, Campus Flemingsberg

Anmälan görs till: reinvent@sh.se – senast en vecka innan!

Varmt välkomna!

1 2 3 4