Blogg / Geo

Geobloggen tar upp aktuell geovetenskaplig forskning och forskningsresultat från institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola.

Finns Eem här?

 

Nu har vi nått ned till 144 meter under havsbotten och hittills har vi bara fått omväxlande lera, silt, sand och grus i våra borrkärnor de senaste 50 meterna. Om loggningen av det elektriska motståndet i parallellborrhålet är riktig skall det bara vara några få meter kvar till vi träffar på den vi vill undersöka, sediemneten från Eem. Mitt skift är slut sedan en timme men jag kan inte gå och lägga mig nu utan festar loss på lite jordnötter och en Seven Up, det är ju ändå lördag natt. Om någon eller några timma måste jag bestämma om vi skall stanna här och borra ett parallell hål för att få större provmängder eller lämna för att ge oss iväg till nästa borrpaltas i Kattegatt sydost om Anholt.

Idag hade vi besök av dansk TV som i första han skulle intervjua Bo men även jag blev intervjuad men framför allt tyckte tydligen deras fotograf att det var väldigt roligt att man tuggar på leran för att avgöra om den innehåller någon silt. Och detta trots att jag talade om för honom att det är som vinprovning, man spottar ut efteråt.

P1050774_blogg

 

 

 

På väg mot Eem?

Efter lunch idag avslutade mikrobiologerna sin hektiska provtagning och vi fortsatte i hålet från 82 meter under havsbotten ned mot 145 där vi nu hoppas att hitta den avlagring från förra mellanistiden som vi borrar i Lilla Bält efter. Vi kommer att ta ett prov var tredje meter på vägen ned av två anledningar; för det första vill vi inte göra om samma misstag som i förra hålet och borra förbi något viktigt utan att ta prov; för det andra så tar vi prov för datering med hjälp av en metod som kallas OSL (på svenska Optiskt Stimulerad Luminiscens, Googla om Ni vill veta mer information). Då dessa prover är känsliga för dagsljus så går de direkt ned i en svarta plaststrumpa på det sätt som visas på dagens första bild. Vår provtagning har nu när jag går av mitt skift vid midnatt nått ned till 97 meter och jag hoppas att jag är på däck när vi når ned till det vi hoppas på!

 

036_blogg

 

Dagens andra bild visar att Science Garden nu också begåvats med något som väl snarat kan liknas vid en lerträdgårdstomte. Det är inte klokt vad lite lera kan förändra vuxna människor!

031_blogg

 

 

Än finns det hopp!

Under natten till idag loggades de borrhål som vi av misstag öppnade hela vägen ned till bergrunden som resultat av en grov feltolkning av de seismiska undersökningar som föregått vår borrning. Man sänker ned olika mätinstrument i borrhålet och mäter bl.a. det elektriska motståndet i och hur kompakta sedimenten är hela vägen ned till botten av borrhålet. Hoppet stiger efter den mätningen eftersom det finns tydliga tecken på att den sedimentformation vi söker finns på ett djup under havsbotten på 130 meter och att vi helt enkelt borrade igenom och förbi den på grund av, ja Ni vet vid det här laget, feltolkning, seismisk undersökning, o.s.v.

I det tredje hål som nu borras för att mikrobiologerna skall få alla sina prover kan vi fortsätta ned efter att de avslutat sin provtagning på 80 m. Morgondagen kommer att bli mycket spännande!

Våra kollegor mikrobiologerna samlar in prover för att undersöka de bakterier som lever och kanske frodas i sedimenten och då blir det särskilt komiskt att vi har tvålen på dagens bild på alla fartygets toaletter. Stackars mikrobiologer helt motarbetade!

014_ blogg

En riktig ”överraskning”

När jag började mitt skift 12.00 fick jag veta att vi träffat på ett stort kalkstensblock 163 m under havsbotten som vi måste borra igenom. OK, då gör vi det då!

Några timmar senare börjar situationen bli ohållbar då vi borra  30 meter i ”blocket” och ännu inte kommit igenom. Beslut måste tas, telefonsamtal rings och till slut står det klart att ”någon” (inte jag) har gjort en grym feltolkning av de seismiska profiler som vi baserar våran borrning på. 275 meter med till bergrunden skulle snarare vara 175 meter. Bara att avbryta borrningen och börja logga hålet för att se vad vi borrat igenom innan vi stötte på kalksten. Om vi har tur visar loggningen var den intressanta Eem enheten finns. Om inte bara att sätta kurs på alternativ platsen BSB-4 efter att mikrobiologerna fått sina prover från de översta 60 meterna i ett nytt cirka 40 meter åt sidan.

002_blogg

Dagens bilder visar vår Staff Scientist Carol Coterill spanande upp i borrtornet och Operations Superintendent Dave Smith (i röd overall) tillsammans med vår duktiga borrchef Andy Frazer (som talar en ganska svårförstålig skotska).

012_blogg

Nu närmar det sig

Under hela natten till idag 17/9 försökte man komma ned en uppenbarligen hård morän och man lyckades provta några få nivåer. Proverna var bara vanlig morän, inget att bli upphetsad över. För att inte tappa för mycket tid tog jag beslutet att bara öppna hålet och inte ta fler prover hela vägen ned till 150 m under havsbotten. Personligen trodde jag att jag redan kommunicerat det under gårdagen men tydligen inte. Dessutom är det IODP standard att ta prover kontinuerligt under hela borrningen. Nåväl inte så nu och i morgon är vi förhoppningsvis nere på rätt nivå när jag går på mitt skift 12.00.

Dagens bild får bli från vår sedimentologi, mikropaleontologi och stratigrafi container. En forskare saknas på bilden – gissa vem (ledtråd det är han som ska kladda med sedimenten).IMG_0521_fixed

Fast i moränen

På ett djup av knappt 90 m under havsbotten fastnade borren vid lunchtid idag. Idoga försök att komma igenom har gjorts med hjälp av olika roterande borrspetsar vilka dock resulterade i att de gick sönder och vi fick ett ynka litet prov av vad som visade sig vara en ganska vanlig morän.
Framåt kvällen kom borrarna igenom och ned i något mjukare lager under. Dock inget prov på däck innan mitt skift var smut vid midnatt. Spännande dag väntar i morgon.
Dagens bild, regnbåge över Lyö.

20130917-004146.jpg

Söndagen i frustrationens tecken

Under dagen har lyckats förflytta oss 20 m och öppnat ett nytt som påbörjas 60 m under havsbotten. Från den nivån har borrarna hittills fått upp 3,5 m lera (varvig glacial lera). That’s it!
Bara att hoppas på att det flyter på bättre i morgon.

Borrstopp

Börjar mitt skift med att få veta att vi sitter fast 84 m under havsbotten i ett svårpenetrerat lager (siltig sand) och måste flytta borrningen 20 m och börja om c 60 ned. Just nu råder febril aktivitet för att byta borrkrona och inte förlora alltför mycket tid.

20130915-135856.jpg
Så här ser den nya borrspetsen ut. Kan förmodligen ge små barn mardrömmar!

20130915-140205.jpg

Rekord!

Nu har vi borrat till 46,54 m och har därmed slagit det tidigare rekordet, 45 m, och fortsätter ned.
Hade detta inte varit ett ”vitt” skulle vi nog ha firat med en öl men mu får det bli en läskeblask

Lördag förmiddag i Lilla Bält

Nu har vi borrat drygt 36 m och sedimentet är (info för de geologiskt intresserade) homogen gjyttjelera.
Just nu syår borrningen stilla pga en trasig ”mudflow” pump men det kopplas om till en reservpump så borrningen kan förmodligen fortsätta snart.
Bilden visar en co-chief i någon sorts ”mellow mood” som inte kan göra annat än vänta.

20130914-131409.jpg

1 3 4 5 6 7