Blogg / Geo

Geobloggen tar upp aktuell geovetenskaplig forskning och forskningsresultat från institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola.

Presentation Thomas Andrén

Presentation Thomas Andrén

Jag gjorde min grund- och forskarutbildning vid dåvarande Kvartärgeologiska institutionen, Stockholms universitet. Min avhandling från 1990 handlade om hur man i sedimenten på havsbotten i Bottenviken kan tolka spåren och förstå den geologiska utvecklingen under de senaste c 100 000 åren. Sedan dess har min forskning varit inriktad på att undersöka och förstå hur Östersjön utvecklats som ett resultat av variationer in klimatet och förändringar i vattenutbytet med världshaven. Förstår vi detta bättre så förstår vi också i vilken utsträckning vi människor runt Östersjön påverkar detta känsliga ekosystem idag.

Sedan 2006 har jag verkat som lektor i Miljövetenskap vid Södertörns högskola och mina forskningsområden är främst kvartär stratigrafi och paleoklimatologi, sedimentologi och, kanske främst, den kvartärgeologiska utvecklingen av Östersjöbassängen.

Nu får vi för första gången genom det internationella borrprogrammet IODP (Integrated Ocean Drilling Program) och Expedition 347 ”Baltic Sea Paleoenvironment” en möjlighet att få studera verkligt långa sedimentborrkärnor som förhoppningsvis går mer än 130 000 år tillbaka i tiden. Jag tror att detta kommer att bli en verklig utmaning och vi kommer att få många nya och spännande data som kan berätta om Östersjöns tidiga historia.

Om Du är eller kommer att bli student på Södertörns högskolas så kommer Du att möta mig på kurserna Organismer och processer i naturen och Tillämpad naturgeografi men jag medverkar också på många andra kurser inom lärarutbildningen, geografiprogrammet och måltidskunskap.