Blogg / Geo

Geobloggen tar upp aktuell geovetenskaplig forskning och forskningsresultat från institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola.

På plats i Kattegatt

Efter något gungig färd under natten var vi på borrplatsen vid klocka fem i morse och nu ligger fartyget still med en precision av som bäst 5 cm. Ja, Ni läser rätt 5 cm! Den precisionen uppnår man med hjälp av specialfunktioner i GPS navigationssystemet tillsammans med tre radiosändare som placeras ut under fartyget på havsbotten. Att sedan ha fyra propellrar på var sid av fartyget hjälper så klart till. Att ligga så stilla som möjligt är nödvändighet på så grunt vatten som här, bara 35 meter. Vi har borrar ned stålrör, 3 meter i tagen, i havsbotten som vår provtagare går ner i för att ta prov och sedan hissas upp igen till borrdäck. Den maximala rörelse som man kan tillåta är 1 meter sedan bryts borrören av. Som Ni förstår är vi just nu verkligt väderberoende, för mycket vind och det är bara att avbryta. Till vår hjälp har fartyget också ett sjöhävningskompensationssystem (låter inte klokt på svenska, eng. ”heave compensation system”). vilket gör att vi inte märker så mycket av sjögången när vi ligger på borrplatserna. När jag vid midnatt lämnade borrdäck var vi på 25 meter under havsbotten och på denna plats skall vi ned till nästa 200 meter. Hittills har allt gått perfekt men så har vi också bara borrat i lera än så länge.

Av dagens bild kan man lätt förledas tro att vi bara leker när inget annat finns att göra men det är helt fel. Bilden visar geokemisten Dalton som undersöker om vårt ”heave compensation system” verkligen håller vad det lovar och som man kan se så verkar det funka. Vinden var i alla fall 8-10 m/s i byarna (straxt efter att bilden tagits rasa faktiskt alltihop men det var nog Daltons eget fel).

053_blogg

Bli först att kommentera på “På plats i Kattegatt

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *