Blogg / Geo

Geobloggen tar upp aktuell geovetenskaplig forskning och forskningsresultat från institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik vid Södertörns högskola.

Än finns det hopp!

Under natten till idag loggades de borrhål som vi av misstag öppnade hela vägen ned till bergrunden som resultat av en grov feltolkning av de seismiska undersökningar som föregått vår borrning. Man sänker ned olika mätinstrument i borrhålet och mäter bl.a. det elektriska motståndet i och hur kompakta sedimenten är hela vägen ned till botten av borrhålet. Hoppet stiger efter den mätningen eftersom det finns tydliga tecken på att den sedimentformation vi söker finns på ett djup under havsbotten på 130 meter och att vi helt enkelt borrade igenom och förbi den på grund av, ja Ni vet vid det här laget, feltolkning, seismisk undersökning, o.s.v.

I det tredje hål som nu borras för att mikrobiologerna skall få alla sina prover kan vi fortsätta ned efter att de avslutat sin provtagning på 80 m. Morgondagen kommer att bli mycket spännande!

Våra kollegor mikrobiologerna samlar in prover för att undersöka de bakterier som lever och kanske frodas i sedimenten och då blir det särskilt komiskt att vi har tvålen på dagens bild på alla fartygets toaletter. Stackars mikrobiologer helt motarbetade!

014_ blogg

Bli först att kommentera på “Än finns det hopp!

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *