Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om kommunikation i asylprocessen

Kontakt

Vi som driver forskningsprojektet är Hanna Sofia Rehnberg (projektledare), Zoe Nikolaidou och Cecilia Wadensjö. Du når oss via följande e-postadress:

asylberattelser@protonmail.com

Du kan också ringa till oss:
Hanna Sofia Rehnberg: 08-608 50 45
Zoe Nikolaidou (turkisktalande): 08-608 44 74
Cecilia Wadensjö (rysktalande): 08-16 47 26

Skriv på svenska, engelska, ryska, franska, tyska, grekiska eller turkiska. Cecilia Wadensjö talar ryska och Zoe Nikolaidou talar turkiska. Lämna ett telefonnummer om du vill att vi ringer upp dig.

Bild på Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig.

Cecilia Wadensjö, Hanna Sofia Rehnberg och Zoe Nikolaidou. Foto: Anna Hartvig.