Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om kommunikation i asylprocessen

Aktiviteter

Föredrag: Hanna Sofia och Zoe ska höll var sitt föredrag på konferensen Svenskans Beskrivning 38, som ägde rum i Örebro 4–6 maj 2022. I linje med konferens tema ”Språk, plats och rum” talade vi om hur aspekterna plats och rum aktualiseras och konstrueras i asylberättelser.

Föredrag: Hanna Sofia höll ett föredrag med titeln ”Jag säger inte det här för att jag tror att du kommer att ljuga”: Positionering i asylintervjuer på det nationella symposiet för ASLA 2022, som ägde rum i Stockholm april 7–8 april.

Konferenspaneler: I början av juli 2021 arrangerade Hanna Sofia och Zoe en dubbelpanel under 18th IMISCOE annual conference: Co-construction and reification of narratives during asylum determination procedures. De två panelerna, som vi arrangerade tillsammans med tillsammans med Livia Johannesson (Stockholms universitet) och Daniel Hedlund (Uppsala universitet), samlade både språkvetare och samhällsvetare. IMISCOE (International Migration, Integration and Social Cohesion in Europe) är ett europeiskt forskningsnätverk.

Föredrag: Hanna Sofia och Zoe höll ett föredrag med titeln The fragmented narrative: Metacommunicative statements in asylum interviews på konferensen Sociolinguistics Symposium 23 som anordnades av University of Hongkong den 7–10 juni 2021.

Föredrag: Hanna Sofia och Zoe höll ett föredrag med titeln Co-construction and recontextualization of narrative accounts in the context of asylum interviews4th International Conference on the Sociolinguistics of Immigration som organiserades av Turin-universitetet i Italien den 27–28 maj 2021.

Webbinarium: På ett webbinarium den 20 maj 2021 presenterade Cecilia kunskapsöversikten Tolkfunktionen i asylprocessen som vi har skrivit på uppdrag av Delegationen för migrationsstudier (Delmi). I kunskapsöversikten har vi samlat resultat från nationell och internationell forskning om tolkning i asylprocessen.

Plenarföredrag: Zoe höll ett plenarföredrag på symposiet “Creativity and collaboration in professional, academic and workplace literacies” arrangerat av det brittiska forskningsnätverket PAWBL (Professional, Academic, and Work-Based Literacies) och Sheffield Hallam University den 29 januari 2021. Titeln på föredraget var Asylum encounters as interdiscursive and intercultural literacy events.

Forskningsworkshop: Vi arrangerade en internationell forskningsworkshop med titeln Asylum encounters – Bridging different perspectives on language, asymmetries and identities. Syftet med workshoppen var att samla språkforskare och samhällsvetare med ett gemensamt intresse för de kommunikativa, politiska och sociala aspekterna av asylprocessen. Cecilia höll en presentation med titeln Challenges in the co-construction of an asylum story. Hanna Sofias och Zoes presentation hade titeln Creating common ground in asylum interviews – Institutional and experiential contextualization work. Workshoppen, som var ett hybridarrangemang (online/Stockholms universitet), organiserade vi i samverkan med Livia Johannesson, doktor i statsvetenskap vid Stockholms universitet. Finansiär var Stockholms universitet.

Högre seminarium: Kommunikativa utmaningar i asylintervjuer var rubriken när vi presenterade vårt forskningsprojekt på ett högre seminarium på Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet den 28 oktober 2020.

Föredrag: Vi deltog i konferensen EELC 8 (Oslo/onlinekonferens) den 24–25 september 2020. Hanna Sofia och Zoe höll ett föredrag med titeln The fragmented narrative: Co-construction of asylum narratives in interpreter-mediated asylum interviews. (Akronymen EELC står för Explorations in Ethnography, Language and Communication.)

Plenarföredrag: Myndigheten som grindvakt, forskarens dilemman och forskningens roll i samhället. Så löd titeln på det plenarföredrag som Hanna Sofia och Zoe höll på ASLA-symposiet 2020, som ägde rum den 23–24 april (Göteborg/onlinekonferens). Akronymen ASLA står för Association Suédoise de Linguistique Appliquée (Den svenska föreningen för tillämpad språkvetenskap).

Högre seminarium: Vi var presentatörer på ett högre seminarium på Avdelningen för svenska vid Södertörns högskola den 2 april 2020. Vi talade under rubriken Den splittrade berättelsen – förhandlingar i asylintervjuer.

Föredrag: Vi deltog i konferensen Språk och rätt i forskning, utbildning och praktik på Linnéuniversitetet, Växjö, den 16–17 oktober 2019. Hanna Sofia och Zoe höll ett föredrag med titeln Språkliga hinder (och möjligheter) i asylprocessen, följt av Cecilias föredrag med titeln Om tillkomsten av berättelser i asylintervjun. Utifrån det sistnämnda föredraget har vi skrivit artikeln Från tolkad interaktion till enspråkig text – om en asylberättelses framväxt

Forskningsworkshop: Vi arrangerade en internationell forskningsworkshop på Södertörns högskola den 10–11 oktober 2019. Workshoppen, med titeln Text and talk in interaction in the asylum process, samlade ett dussintal migrationsforskare med särskilt intresse för kommunikation i asylprocessen. Syftet med workshoppen, som finansierades av Södertörns högskola, var både att diskutera pågående forskning inom fältet och att identifiera kunskapsluckor. Vi presenterade analyser från vårt forskningsprojekt.

Presentation: Vi höll en presentation på en sammankomst för RFSL Newcomers, Stockholm, den 29 maj 2019. Presentationen, som hölls av Cecilia och Hanna Sofia, handlade om vårt forskningsprojekt och specifikt om tolkning.

Högre seminarium: Vi var presentatörer på ett högre seminarium på Röda korsets högskola i Huddinge den 27 maj 2019. Hanna Sofia och Zoe talade om forskningsetik och access i relation till vårt forskningsprojekt.

Föredrag: Vi deltog i konferensen Svenskans Beskrivning 37 i Åbo, Finland, den 8–10 maj 2019. Temat för konferensen var ”språket och det sociala, särskilt språkets roll i social inkludering och exkludering”. Zoe höll ett föredrag med titeln En intervjustudie om språkliga hinder och möjligheter i asylintervjuer.

Forskningsworkshop: Vi deltog i forskningsworkshoppen “Asylum determinations in times of suspicion, credibility, evidence, procedure” vid Stockholms universitet den 9 april 2019. Cecilia och Hanna Sofia höll ett föredrag med titeln Migrant´s narratives in the asylum process – Presentation of a project and a tentative analysis. Workshoppen arrangerades av Statsvetenskapliga institutionen i samarbete med Barnrättscentrum, Juridiska fakulteten.

Forskningsworkshoppar: I november 2018 och i maj 2019 deltog Hanna Sofia i workshoppar arrangerade av den Uppsalabaserade forskningsnoden Kunskap, organisation, makt (KOM), bestående av forskare med intresse av att analysera det som brukar kallas kunskapssamhället eller informationssamhället. Temat för workshopparna var: ”Vem har makten över informationen i dagens samhälle?”

Konferenspapper: Vi deltog i konferensen EELC 6 i Edinburgh, UK, den 20–21 september 2018. (Akronymen EELC står för Explorations in Ethnography, Language and Communication.) Hanna Sofia och Zoe höll ett föredrag med titeln When research ethics become a barrier – Linguistic ethnography and methodological dilemmas in the context of asylum investigations. Utifrån detta föredrag skrev vi senare en artikel som diskuterar access och forskningsetik i projekt som beforskar myndigheters verksamhet: Negotiating access with public authorities in research on asylum