Asylberättelser

Ett forskningsprojekt om kommunikation i asylprocessen

Araştırmacılar

Hanna Sofia Rehnberg

Foto:Anna Hartvig

Hanna Sofia Rehnberg Bir dilbilimci olarak, anlatıların farklı bağlamlarda nasıl oluşturulduğunu ve kullanıldığını ve anlatının kimlik oluşturma işlevi ile ilgileniyorum. Araştırmacı olmadan önce on yıl boyunca gazeteci olarak çalıştım ve göç ve entegrasyonla ilgili yazılar yazdım. 2000’li yılların başında, İsveç’te sığınmacıların günlük yaşamı hakkında bir kitap yazmak için bir yıl boyunca bir mülteci yerleşim kampının yakınlarında yaşadım. Glömda – Rapport från en svensk flyktingförläggning (Unutulanlar – bir İsveç Mülteci Kampından Rapor) söyleşi kitabım 2006 yılında yayımlandı.

Zoe Nikolaidou

Foto:Anna Hartvig

Södertörn Üniversitesi’nde Kültür ve Eğitim Bölümü’nde öğretim görevlisiyim. Ben bir dilbilimciyim, okuryazarlığın (okuma ve yazma pratiği) insan hayatındaki rolünü ve kimlik oluşturmalarını nasıl etkilediği araştırmalarımın konusudur.. Büyük ölçüde göçmenlerin çalışma hayatlarındaki okuma yazma deneyimlerine odaklandım. İşyerlerinde metinlerin nasıl oluşturulduğunu ve nasıl yayıldığını ve bu metinlerin bilgilendirme ve belgeleme araçları olarak nasıl kullanıldığı gibi denetim için de nasıl kullanıldığını araştırdım.

Yunanistan’da resmi müsaadesi olmayan insanların günlük yaşamlarında kullandıkları sözlü ve yazılı dillerin çeşitliliğini gösterdiğim okuma yazma pratiği üzerine etnografik bir çalışmam var.

Cecilia Wadensjö

Foto:Anna Hartvig

Stockholm Üniversitesi, Mütercim ve Tercüman Enstitüsü, İsveççe ve Çok dillilik Kurumu’nda öğretim üyesiyim. Çalışma hayatım boyunca tercüman ve mütercimlerle ilgili konularda çalıştım. 1970’lerde tercüman eğitimini tamamladım (İsveççe-Rusça) mezun olduktan sonra tercümanlık yetki belgesini aldım. 1980’li yıllarda tercümanlık üzerinde araştırma yapma fırsatını buldum ve 1992 yılında sağlık sektörü ve poliste tercümanlık üzerine bir tez yazdım. Son yıllarda, farklı bağlamlarda tercüme edilmiş iletişimleri inceledim ve tercüman eğitimi ile çalıştım. Benim ve meslektaşlarımın bu yeni projeye dahil etmek istediğimiz önemli bir konu, tercümanın becerilerinin ve eksik yönlerinin iletişimi nasıl etkilediği, bunun yanı sıra, her bir katılımcının birbiriyle, tercümanla ve konuşulanlarla nasıl bağlantı kurdukları hakkında edineceğimiz bilgilerdir. Tercümanın becerisi sadece iki dile hakim olmakla bitmiyor. Birinin söylediklerini bir başkasına başka bir dilde aktarabilmek için tercümanın konsantre olma, hafıza ve tercüme tekniği becerenlerine ihtiyacı vardır. Konuşmaların akışını bozmadan yansıtabilmek için katkılarını koordine etme yeteneğine sahip olmalı ve belirli bir dereceye kadar konuşanların konuşma sıralarını koordine edebilmelidir. Bütün bunlar bir mülteci anlatısının derlenmesinde nasıl bir etki yaratır?